I social- och hälsovårdsreformens slutspurt är verksamhetsförutsättningarna och samarbetsstrukturerna viktiga teman för organisationerna

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / I social- och hälsovårdsreformens slutspurt är verksamhetsförutsättningarna och samarbetsstrukturerna viktiga teman för organisationerna

Beredningen av välfärdsområdena är för närvarande uppe i en hektisk tid, eftersom social-, hälsovårds- och räddningsväsendet överförs till områdenas ansvar vid årsskiftet. Den kommande förändringen återspeglas också i samarbetet med organisationerna. Modellerna och principerna för organisationsunderstöd har utarbetats tillsammans, och i vissa välfärdsområden har beslut redan fattats kring detta. I övriga välfärdsområden kommer beslut att fattas när årsskiftet närmar sig.

Utöver verksamhetsförutsättningarna har höstens viktigaste påverkanstema varit att beakta organisationerna i dokumenten som berör välfärdsområdenas förvaltningsstrukturer och strategier. Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdena har främjats genom ett närmare samarbete med ansvarspersoner för Institutet för hälsa och välfärds (THL) olika program.

Under hösten har projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” förmedlat aktuell information om teman som är viktiga för organisationerna genom att sammanföra information som är specifik för välfärdsområdena och kommunicera informationen. Information om understöd, välfärdsområdenas strategier och de förvaltningsstrukturer som är viktiga för organisationerna har varit av stort intresse.

Saker händer inte av sig själva – gemensamt påverkansarbete och synlighet behövs

Förutom att sammanställa lägesbildsinformation har projektets höst färgats av ett webbinarium om hur man påverkar välfärdsområdena, som samlade ett stort antal deltagare, och av de diskussioner med delaktighetstema som ordnats med Institutet för hälsa och välfärd (THL). I september deltog projektet i Kommunmarknaden, där vi nådde beslutsfattare från olika delar av Finland och delade med oss av en lista med tips för att säkerställa ett gott samarbete med organisationer.

Utöver evenemangen har projektet hållit presentationer bland annat vid social- och hälsovårdsministeriets (SHM) möten om beredningen av gränssnitt, vid nätverksevenemang för arbets- och näringsministeriets (ANM) partnerskapsprogram för integration och vid utvecklingsdagen för Kommunförbundets organisationssamarbete. Dessutom har talturer hållits vid tillfällen som anordnats av SOSTE: s nätverk och medlemsförbund.

Projektets sammansättning kommer att förändras i november, då en ny organisationssakkunnig, Milla Kajanne, kommer att börja i teamet. Hennes arbetsområden är Helsingfors, Mellersta Nyland och Västra Nyland.

Ansvaret för ordnandet av tjänster överförs snart till välfärdsområdena

Ansvaret för att ordna tjänster överförs snart till välfärdsområdena, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det är viktigt att säkerställa att det finns resurser för välfärden och hälsofrämjandet som helhet i områdena och att modeller för förhandlingar och samarbete skapas i områdena. Ett bra komplement till helheten är delprojektet om det tvärsektoriella servicekonceptet HYTE, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Resten av projektets år fortsätter också livligt. På kommande är aktuell information utlovas om olika ämnen och talturer vid flera organisationstillfällen.

Även om social- och hälsovårdsreformen snart blir verklighet fortsätter utvecklingen av tjänsterna i välfärdsområdena även efter årsskiftet. Det innebär att organisationerna fortfarande har tid att engagera sig i utvecklingen av tjänsterna.