Social- och hälsovårdsreformen har nu förverkligats. Från början av 2023 ansvarar välfärdsområdena och Helsingfors för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Social- och hälsoorganisationerna måste etablera sin plats i den nya och ständigt föränderliga verksamhetsmiljön, i takt med att utvecklingen av tjänsterna fortsätter.

SOSTE:s och de regionala organisationspartnernas utformade projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna säkrar sin plats som garant för människors delaktighet, hälsa och välfärd samt trygghet i Finland efter social- och hälsovårdsreformen. Vi gör alltså människans vårdreform, #ihmisensote.

På denna sida hittar du aktuellt innehåll rörande vårt arbete, det material som vi producerar samt tillgång till information rörande organisationerna i de olika välfärdsområdena. På sidan hittar du också information om ”Järjestöjen sote-muutostuki”:s målsättningar, uppgifter och tjänstemännens kontaktuppgifter.

Information om organisationerna och ”Järjestöjen sote-muutostuki”

Järjestöjen sote-muutostuki:s tjänstemän

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. ansvarar för ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s nationella koordinering. Koordineringen består av en projektchef, en forskare och en specialsakkunnig inom kommunikation.

Organisationssakkunniga ansvarar för det regionala arbetet. Deras uppgift är bland annat att stöda organisationernas deltagande i vårdreformens verkställande och i beredningen av välfärdsområdena.

Inom projektet jobbar sju organisationssakkunniga, vars bakgrundsorganisationer är sex olika regionala organisationspartners: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry och Satakunnan yhteisöt ry.

De organisationssakkunnigas arbetsområden täcker alla Finlands 21 välfärdsområden och Helsingfors.

Landskapen är brett med i den gemensamma utvecklingen genom Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta.

Mera information om vårdorganisationerna?

Social- och hälsovårdsorganisationerna gör livsviktigt arbete för finländarnas välfärd. Deras verksamhet når de allra mest sårbara grupperna och deras närstående. SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en nationell takorganisation, som samlar över 230 social- och hälsovårdsorganisationer samt flera tiotals andra samarbetsaktörer.

Diskutera under hashtaggen #ihmisensote