Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överfördes från och med 2023 till välfärdsområdena och Helsingfors stad. Organisationerna måste etablera sig i den nya och ständigt föränderliga verksamhetsmiljön i takt med att utvecklingen av tjänsterna fortsätter.

Samarbetshelheten för projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildades av SOSTE och de regionala nätverksorganisationspartnerna, arbetade 2021–2023 för att organisationerna ska trygga sin ställning som garant för delaktighet, hälsa, välfärd och säkerhet i Finland efter social- och hälsovårdsreformen.

Samarbetshelheten avslutade sin verksamhet som koordinerades av SOSTE i början av 2024, men de regionala aktörernas förändringsarbete fortsätter i områdena. Till följd av ändringen upphör uppdateringen av denna webbplats vid årsskiftet 2024.

På den här sidan hittar du innehåll från projektets arbete 2021–2023, material som vi producerar och information som berör organisationer i olika välfärdsområden. På sidan finns också information om målen och uppgifterna för Järjestöjen sote-muutostuki.

Information om organisationerna och ”Järjestöjen sote-muutostuki”

Järjestöjen sote-muutostuki:s tjänstemän

Åren 2021–2023 ansvarade SOSTE Finlands social och hälsa r.f. för den riksomfattande koordineringen av projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”. Koordineringen bestod av en projektledare, en forskare och en specialsakkunnig inom kommunikation.

Det regionala arbetet utfördes av organisationssakkunniga. Deras uppgift var bland annat att stöda organisationernas deltagande i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och i beredningen av välfärdsområdena inom sina områden.

I slutet av 2023 arbetade åtta organisationssakkunniga, vars bakgrundsorganisationer var sex regionala nätverksorganisationspartners: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry och Satakunnan yhteisöt ry.

De organisationssakkunnigas arbetsområden omfattade alla 21 välfärdsområden i Finland och Helsingfors. De organisationssakkunnigas kontaktuppgifter kommer i fortsättningen att finnas på Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta: s webbplats (verkostojarjestot.fi).

Mera information om vårdorganisationerna?

Social- och hälsovårdsorganisationerna gör livsviktigt arbete för finländarnas välfärd. Deras verksamhet når de allra mest sårbara grupperna och deras närstående. SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en nationell takorganisation, som samlar över 230 social- och hälsovårdsorganisationer samt flera tiotals andra samarbetsaktörer.

Diskutera under hashtaggen #ihmisensote