Organisationer­nas verksamhets­förutsättningar var ett hett ämne under välfärds­områdesturnén – snart är det dags att blicka mot nästa påverkans­objekt

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Organisationer­nas verksamhets­förutsättningar var ett hett ämne under välfärds­områdesturnén – snart är det dags att blicka mot nästa påverkans­objekt

Organisationsunderstöden, partnerskap mellan välfärdsområdena, kommunerna och organisationerna samt inkludering av organisationernas stöd i servicestigarna. Bland annat dessa teman diskuterades när representanter för SOSTE, områdenas organisationer och projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” besökte Finlands välfärdsområden under våren.

Under välfärdsområdesturnén träffade vi välfärdsområdenas centrala tjänstemän och förtroendevalda, och fram till mitten av juni hade det hållits sammanlagt 21 möten. Områdesmötena har stärkt dialogen mellan organisationerna och välfärdsområdena samt ökat förståelsen för organisationernas betydelse i invånarnas vardag och som en viktig samarbetspartner för välfärdsområdena. Mötena stärkte förhoppningarna om att befintliga eller nya strukturer för samarbete och påverkan i områdena inte skulle överlappa varandra. Alla parter måste ha en tydlig bild av hur gemensamma frågor bereds och förs vidare.

Tips för lyckade förhandlingar och ny information om teman som är viktiga för organisationerna i välfärdsområdena

Utöver välfärdsområdesturnén koncentrerades ”Järjestöjen sote-muutostuki: s” arbete under våren till de årliga förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa. Webbworkshopparna som ordnades i mars, tillsammans med SOSTE, Kommunförbundet och välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab resulterade i två listor med tips, varav den ena ger tips till organisationer och den andra till välfärdsområden för framgångsrika förhandlingar.

I slutet av våren samlade ”Järjestöjen sote-muutostuki” också in lägesinformation om hur välfärdsområdena framskrider i frågor som är viktiga för organisationerna. Välfärdsområdena ur organisationernas synvinkel – lägesbild 6/2023 publicerades nyligen.

Under våren deltog också ”Järjestöjen sote-muutostuki” i storevenemanget SOSTEtalk! i Jyväskylä och i Kommunförbundets Gränssnittsforum, vars tema var samarbete med organisationer. I september kommer projektet att vara med på Kommunmarknaden, som ordnas i Helsingfors.

Förändringar i mathjälpen och hälsofrämjande är aktuella påverkansteman

Bland gränssnittsfrågorna har situationen för mathjälpen, och de förändringar som är på väg att ske, lyfts fram under början av sommaren. På många håll ansöker välfärdsområdena om statsunderstöd för mathjälpsverksamheten. Organisationer som har deltagit i mathjälpsverksamheten och som även i fortsättningen har resurser för detta, samt eventuella nya organisationer, ska nu kontakta antingen välfärdsområdet eller centralkommunen i sitt välfärdsområde. Detta gör det möjligt för organisationer att delta i projektplanen som delgenomförare. Statsunderstöd för mathjälpsverksamhet kan sökas fram till den 31 augusti. Understödet är i första hand avsett att täcka de direkta kostnaderna för frivilliga aktörer att organisera mathjälpverksamhet.

Främjandet av välfärd och hälsa är fortfarande ett viktigt påverkanstema under hösten. I främjandet av välfärd och hälsa betonas särskilt samarbete mellan kommuner, välfärdsområden och organisationer samt årliga förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa, vars praxis fortfarande håller på att utarbetas i många välfärdsområden.