Överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena är en mellanetapp för organisationerna

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena är en mellanetapp för organisationerna

Den historiska social- och hälsovårdsreformen förverkligas snart då ansvaret för ordnandet av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna överförs till välfärdsområdena vid årsskiftet.

Överföringen har väckt rädsla för serviceavbrott och problem med informationssystemen. Ur organisationernas synvinkel är årsskiftet inte slutpunkten på en stor reform, utan snarare en mellanetapp på vägen mot en ny verksamhetsmiljö.

Understödsmodellerna för organisationer är mestadels färdiga, orsak att följa upp ansökningstiderna

Under det gångna året har organisationsunderstöden, välfärdsområdenas strategier och strukturerna för organisationssamarbetet varit föremål för särskild uppföljning av Järjestöjen sote-muutostuki.

På basis av de uppgifter som samlades in i början av december har de flesta välfärdsområden färdigställt understödsmodellen för organisationer. På vissa områden kommer dock slutförandet av detaljerna att dra ut på tiden till efter årsskiftet, och tidtabellen för understödsansökningar är fortfarande i mörker i många välfärdsområden. Organisationerna bör därför följa med sina välfärdsområdens kommunikationskanaler för utlysning av understödsansökningar.

Läs mer (på finska): Järjestöt hyvinvointialueilla 11/2022: Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista (pdf) (innokyla.fi)

Största delen av välfärdsområdena har godkänt strategierna för välfärdsområdena. De ser organisationerna som viktiga partners, men det tar tid innan samarbetet tar form. Samarbetsstrukturerna och graden av deras beredning varierar från område till område.

Viktiga teman för 2023 är främjandet av välfärd, hälsa och trygghet samt utvecklingen av tjänster

Järjestöjen sote-muutostuki blickar redan framåt. Ett viktigt tema för 2023 ur organisationernas synvinkel är förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa. Enligt lagen ska välfärdsområdena årligen föra förhandlingar kring detta med offentliga aktörer, företag och allmännyttiga organisationer som bedriver hälsofrämjande arbete.

De första välfärdsområdena har redan funderat över hur förhandlingarna ska genomföras. De preliminära planerna tyder på att det hålls många möten och diskussioner med olika intressentgrupper i områdena. Till exempel har regionala möten planerats för organisationernas tematiska nätverk. Arbetet inom detta område kommer att fortsätta intensivt under 2023.

Den nyligen inledda utvecklingen av det nationella sektorsövergripande hälso- och välfärdsfrämjande servicekonceptet, samt det regionala serviceutbudet förbättrar också synligheten för organisationernas verksamhet och tjänster. Denna verksamhetsmodell är till hjälp i kund- och servicehandledning för både invånare och yrkesverksamma.

Läs mer (på finska): Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? – toimintamallikoosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Läs mer (på finska): Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot paremmin saataville – näin kehittämistyöhön pääsee mukaan hyvinvointialueella

Utvecklingen av tjänsternas innehåll och kund- och servicehandledningen i välfärdsområdena fortsätter. En del av välfärdsområdena har börjat utarbeta delaktighetsprogram. De kanaliserar också rösterna från de människor som organisationerna representerar till utvecklingen av tjänster. Ur organisationernas synvinkel är tjänsternas innehåll, servicehandledning och delaktighetsprogram de viktigaste temana för 2023.

Läs mer: I Österbotten finns flest svenskspråkiga social- och hälsoorganisationer i hela landet – organisationerna täcker upp för brister i offentliga tjänsterna