Organisationernas representanter besöker alla välfärdsområden våren 2023

Ett fotocollage med bilder av olika former av organisationsverksamhet.

Etusivu / Uutiset / Organisationernas representanter besöker alla välfärdsområden våren 2023

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överfördes vid årsskiftet till välfärdsområdena. Överföringen av ansvaret för ordnandet av tjänsterna och inledandet av verksamheten i välfärdsområdena påverkar också social- och hälsoorganisationerna, av vilka det finns nästan 11 000 i hela Finland.

Även om välfärdsområdena nu har inlett sin verksamhet fortsätter byggandet av ett nytt slags partnerskap mellan organisationerna och välfärdsområdena. För att stärka dialogen och samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena kommer en grupp bestående av representanter för SOSTE, regionala organisationer och Järjestöjen sote-muutostuki att besöka alla välfärdsområden under våren 2023.

Det finns 21 välfärdsområden och därtill ansvarar Helsingfors stad för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet inom sitt område.

Teman som är viktiga för organisationerna framförs

Vid mötena i välfärdsområdesturnén ska organisationernas representanter träffa ledningen för välfärdsområdena och diskutera med dem de teman som är viktiga för organisationerna. Sådana teman är till exempel välfärdsområdenas strategier, de lagstadgade förhandlingarna om främjande av välfärd och hälsa som inleds i år, samt organisationernas verksamhetsförutsättningar.

”Det får inte förekomma några avbrott i organisationernas verksamhet. Både välfärdsområdena och kommunerna ska se till att organisationernas verksamhetsförutsättningar upprätthålls och att resurserna för organisationssamarbetet tryggas”, säger SOSTE: s chef och biträdande generalsekreterare Anne Knaapi.

Järjestöjen sote-muutostuki: s projektledare Anita Hahl-Weckström på SOSTE påminner om att det lönar sig för välfärdsområdena att utnyttja organisationernas expertis, verksamhet och kontakter till olika människogrupper.

”Organisationernas kompetens och mångsidiga verksamhet måste integreras i arbetet med att främja välfärd, hälsa och säkerhet samt i tjänstehandledning och tjänstestigar”, säger Anita Hahl-Weckström.

Välfärdsområdesturnén inleds i februari

SOSTE: s, de regionala nätverksorganisationernas och Järjestöjen sote-muutostuki: s välfärdsområdesturné inleds med Birkalands välfärdsområde 9 februari. Tidtabellen för turnén kommer att specificeras under våren, då schemat för resten av mötena bestäms.

Evenemangen under turnén kan följas på sociala medier med en hashtag som är bekant från arbetet inom Järjestöjen sote-muutostuki #ihmisensote.

Turnéområden och -datum

(Tidtabell uppdaterad 10.8.2023)

Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri