Skip to content

Edustukset

SOSTEn nimeämät edustukset. Jos huomaat listassa puutteita tai virheitä, ota yhteyttä Tarja Bergströmiin.

Lista päivitetty viimeksi 18.11.2021.

Edustus Vastuuorganisaatio Alkoi Päättyy Edustaja Edustettava organisaatio
A-klinikkasäätiön valtuuskunta A-klinikkasäätiö 1.1.2021 31.12.2024 Varamäki Ritva SOSTE
Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön muuttamista valmisteleva työryhmä TEM 28.8.2019 31.12.2021 Väätämöinen Kirsi SOSTE
Arbetsgrupp om social- och hälsotjänster på Svenska Kuntaliitto,  Svenska Finland folkting 1.11.2019 Toistaiseksi Helsing-Johansson Maria SOSTE
Arkeen voimaa -hankkeen ohjausryhmä Kuntaliitto 31.12.2021 Varamäki Ritva SOSTE
Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä STM 1.9.2021 31.12.2023 Gustafsson Henrik Invalidiliitto
Biopankkitoimintaa koskevan lainsäädännön arvioinnin ja seurannan ohjausryhmä (VN/11239/2021-STM-2). STM 2.5.2021 31.12.2022 Anttonen Minna Suomen syöpäpotilaat ry
Biotekniikan neuvottelukunta STM 1.1.2020 31.12.2022 Anttonen Minna Suomen syöpäpotilaat ry
CIVICUS: AGNA (Affinity group of national association) Steering Committee CIVICUS 1.8.2019 31.7.2022 Marttinen Kirsi SOSTE
Digi arkeen -neuvottelukunta VM 15.4.2020 31.3.2023 Lönnqvist Miikka SOSTE
DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen ohjausryhmä THL 1.11.2019 31.12.2022 Saarinen Erja SOSTE
EAPN:n EU Inclusion Strategies group EAPN 1.10.2018 31.12.2021 Järvinen Anna SOSTE
EAPN-fin hallitus EAPN-fin 1.1.2020 31.12.2021 Järvinen Anna SOSTE
Eduskunnan IKÄ -verkosto Eduskunta Hallituskausi Varamäki Ritva SOSTE
Eduskunnan kuntoutusverkosto Eduskunta Toistaiseksi Opari Päivi SOSTE
Eduskunnan köyhyysryhmä Eduskunta Hallituskausi Järvinen Anna SOSTE
Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä Eduskunta Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Eduskunta Toistaiseksi Kittilä Riitta SOSTE
Edustajakannetta koskevan lainsäädännön uudistamisen työryhmän seurantaryhmä OM 1.5.2021 31.1.2022 Nieminen Elina Invalidiliitto
Espoon Diakoniasäätiön valtuuskunta Diakoniasäätiö 4.3.2021 15.7.2023 Strohm Emily SOSTE
EU:n sosiaalipolitiikkaverkosto (epävirallinen) STM Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
EU:n talous- ja sosiaalikomitea EU:n talous- ja sosiaalikomitea 21.9.2020 20.9.2025 Kiukas Vertti SOSTE
EuroHealtNet hallitus EuroHealthNet 2019 2021 Kiukas Vertti SOSTE
Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) hankkeiden koordinointihanke Sokran ohjausryhmä THL/Sokra 14.1.2021 31.12.2022 Järvinen Anna SOSTE
Euroopan terveet koulut -verkoston Suomen osuus Euroopan terveet
koulut -verkosto
Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Fimean kansallinen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän lääkelan viestijät -työryhmä Fimea 1.1.2021 31.12.2023 Suominen Sami SOSTE
Fimean kansallisen lääkeinformaation koordinaatioryhmä Fimea 1.1.2021 31.12.2023 SOSTE
Fimean potilasneuvottelukunta Fimea 1.1.2020 (1.1.2022) 31.12.2021 (31.12.2023) Opari Päivi SOSTE
Globaali sosiaalipolitiikan verkosto (epävirallinen) STM Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
Global Health -verkosto STM Toistaiseksi Tamminiemi Kaarina SOSTE
HALI kuntoutustoimikunta HALI 1.1.2020 31.12.2021 Opari Päivi SOSTE
HALI sosiaalipalveluiden toimikunta HALI 1.1.2020 31.12.2021 Perälahti Anne SOSTE
HALI terveyspalveluiden toimikunta HALI 1.1.2020 31.12.2021 Perälahti Anne SOSTE
HALI varhaiskasvatustoimikunta HALI 1.1.2020 31.12.2021 Nykyri Päivi SOSTE
Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmä TEM 15.9.2020 31.3.2023 Väätämöinen Kirsi SOSTE
Hyvinvointitalous -ohjausryhmä STM 15.2.2021 Hallituskauden loppuun Kiukas Vertti SOSTE
Innokylän strateginen ryhmä STM 1.10.2019 31.12.2022 Knaapi Anne SOSTE
Innokylän strateginen toimeenpanoryhmä STM 1.10.2019 31.12.2022 Kittilä Riitta SOSTE
International Council on Social Welfare (ICSW) ICSW 1.1.2018 31.12.2021 Wiman Ronald THL
Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu –työryhmän seurantaryhmä OM 23.9.2021 31.5.2022 Metsätähti Patrik SOSTE
Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmä (VM212:00/2018) VM 1.10.2021 31.10.2023 Aalto-Matturi Sari Mieli Suomen mielenterveys ry
Kansanterveyden neuvottelukunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja seurantajaosto STM 1.12.2020 31.12.2023 Perälahti Anne SOSTE
Kansanterveyden neuvottelukunta – hyvinvointitalouden jaosto STM 1.9.2020 31.12.2023 Ahokas Jussi SOSTE
Kansanterveyden neuvottelukunta STM 1.4.2020 30.4.2023 Mikkonen Juha Ehyt ry
Kelan harkinnanvaraisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikon uudistamistyön ohjausryhmä Kela pp.6.2021 31.5.2022 Mäkitalo Vuokko Epilepsialiitto
Kelan kuntoutuksen kumppanuusfoorumi Kela 1.1.2020 31.12.2021 Opari Päivi SOSTE
Kelan neuvottelukunta Kela 1.7.2020 30.6.2023 Markkula-Kivisilta Hanna
Norrback Ole
Pelastakaa Lapset
Svenska pensionärsförbundet
KELAn kuntoutuksen asiakasfoorumi Kela 1.1.2020 31.12.2021 Hytönen Pia
Hirvonen Jaana
Finfami
Suomen Reumaliitto
Kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanon seurannan asiantuntijaverkosto Valtioneuvoston kanslia 1.9.2017 Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä STM 1.1.2021 31.12.2025
Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3) OKM 1.4.2021 30.4.2023 Nykyri Päivi SOSTE
Kuntaliiton Tehtäväkohtainen integraatioselvitys sote-palveluista ja
niihin liittyvistä kuntien tehtävistä -hankkeen ohjausryhmä
Kuntaliitto Knaapi Anne SOSTE
Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet – hankeen ohjausryhmä STM 15.2.2021 31.3.2022 Opari Päivi SOSTE
Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskusten perustamisen koordinaatioryhmä STM 22.3.2021 31.12.2022 Särkelä Riitta Ensi- ja turvakotien liitto
Lasten terveysfoorumi Järjestöverkosto toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn sihteeristö MMM 1.3.2021 1.12.2025 Hahl-Weckström Anita SOSTE
Maaseutupolitiikan viestinnän yhteistyöryhmä MMM Aalto Sirkku SOSTE
MANE Maaseutupolitiikan neuvosto MMM 1.3.2021 31.12.2025 Knaapi Anne SOSTE
Nordiska civilsamhällesnätverket Nordiska ministerrådet 2021 2024 Helsing-Johansson Maria SOSTE
Nätverk för svenska språket och kulturen i Finland Kulturfonden för Sverige
och Finland
2020 2021 Kiukas Vertti SOSTE
Ohjaamoiden valtakunnallinen ohjausryhmä TEM 1.10.2017 31.12.2021 Pietikäinen Reetta Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Oikeus oppia  – kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi OKM 12.5.2020 31.12.2022 Nykyri Päivi SOSTE
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (VN/2780/2021) OKM (+STM) 11.3.2021 31.12.2023 Teittinen Antti Kehitysvammaliitto
Osatyökykyisiä työllistävän erityistehtäväyhtiön käynnistämisprojektin ohjausryhmä TEM 15.6.2021 31.12.2022 Kiiskinen Päivi SOSTE
Parlamentaarinen komitea sosiaaliturvan uudistamiseksi (Sosiaaliturvakomitea) STM 16.3.2020 31.3.2027 Koivuranta Eija SOSTE, Väestöliitto
Parlamentaarisen seurantaryhmän edunsaajien edustajat /
Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli (VN/21535/2021).
VNK 26.8.2021 17.12.2021 Koivuranta Eija Väestöliitto
Rahapeliasioiden neuvottelukunta SM 1.9.2019 1.4.2023 Kittilä Riitta SOSTE
SHE / Schools for Health in Europe Network Foundation SHE Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
SISU-mikrosimulointimallin lainsäädäntöryhmä Tilastokeskus 1.4.2019 Toistaiseksi Perälahti Anne SOSTE
Sociala Oyn hallitus Sociala Oy Inkinen Ari SOSTE
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta Suomen Palopäällystöliitto 27.1.2021 31.12.2021 Auvinen Tuomas Aspa-säätiö
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta STM 23.4.2021 22.4.2025 Lönnqvist Miikka SOSTE
Sosiaalialan osaamiskeskustoimikunnan neuvottelukunta STM 1.1.2017 31.12.2021 Saarinen Erja SOSTE
Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen hankkeen ohjausryhmä (Kansa-Koulu III -hanke) Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1.10.2020 31.12.2021 Pajunen Kati Nuorten Ystävät
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunta Sosiaalipoliittinen yhdistys 1.1.2021 31.12.2021 Perälahti Anne SOSTE
Sosiaaliturvakomitean asumisen jaosto STM 16.3.2020 31.3.2027 Järvinen Anna SOSTE
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta SAMU 1.1.2018 31.12.2023 Gustafsson Henrik
Kokko Timo
Perälahti Anne
Vuorela Marjut
Invalidiliitto
Eetu/Eläkkeensaajat
SOSTE
Vanhustyön keskusliitto
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 1.1.2018 31.12.2023 SAMU
Sote-uudistuksen valmistelu: Kansallisen sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaoston yhdyspintatyöryhmä STM 7.12.2020 31.3.2023 Knaapi Anne SOSTE
SOTE-uudistuksen valmistelu: SOTE-uudistuksen seurantaryhmä STM 1.9.2019 Knaapi Anne SOSTE
STM:n EU jaos 25 (sosiaali) STM Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
STM:n EU jaos 33 (terveys) STM Toistaiseksi Tamminiemi Kaarina SOSTE
Suomen International Council on Social Welfare (ICSW) -toimikunta Suomen ICSW-toimikunta 1.1.2018 31.12.2021 Marttinen Kirsi
Wiman Ronald
SOSTE
THL
Suomen kestävän kehityksen toimikunta VN 1.1.2020 31.12.2023 Särkelä Riitta Ensi- ja turvakotien liitto
Suomi-fi-toimitustyöryhmä Väestörekisterikeskus 1.1.2018 Toistaiseksi Kolari Tuula SOSTE
Tarttumattomat sairaudet -verkosto  (NCD-verkosto) STM Toistaiseksi SOSTE
TEM: Koheesio 2021+ -työryhmä TEM 1.1.2019 31.12.2021 Varamäki Ritva SOSTE
Terve Kunta -verkosto Kuntaliitto 1.1.2021 31.12.2024 Varamäki Ritva SOSTE
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän jäsen STM, OM toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
THL:n HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmä THL 15.10.20 31.8.2023 Aalto-Kallio Mervi SOSTE
Turvallisuusneuvoston järjestöyhteistyö 2019-  (Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöverkosto) Puolustusministeriö Toistaiseksi Inkinen Ari SOSTE
Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 verkosto VN 1.9.2020 Eronen Anne SOSTE
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä palvelut, etuudet ja osallisuus TEM 18.8.2020 30.4.2023 Nikula Lea Nuorten ystävät
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitea (VN/14836/2021) TEM 16.9.2021 31.12.2029 Väätämöinen Kirsi SOSTE
Uusimaa-palkinnon raati Uudenmaan liitto 7.5.2021 Toistaiseksi Häyrinen Kiril SOSTE
Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukunta STM 3.5.2021 30.4.2024 Aalto Anu Neuroliitto
Valtakunnallinen kouluterveyskyselyn asiantuntijaryhmä THL Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä STM 2.1.2020 31.12.2023 Lahti-Koski Marjaana Suomen Sydänliitto
Valtionapuviranomaisten sanastotyöryhmä VM Toistaiseksi Mäkipää Erica SOSTE
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä VM 1.1.2019 31.12.2023 Kiukas Vertti SOSTE
Valtioneuvoston koronapandemiaa tutkiva tutkintaryhmä (OTKES, yhteyshenkilö SOSTEn) Valtioneuvosto 1.10.2020 Strohm Emily SOSTE
Veikkauksen hallintoneuvosto Veikkaus 18.3.2021 17.4.2022 Kiukas Vertti
Lund Pekka
Markkula-Kivisilta Hanna
Sundell
Pia
Taavitsainen Satu
Tahvanainen Jukka
SOSTE
Sininauhaliitto
Pelastakaa Lapset
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry estery
Näkövammaisten liitto
Viheralan neuvottelukunta Viherympäristöliitto 1.11.2017 31.12.2021 Rissanen Simo SOSTE
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2.4.2020 1.4.2023 1.4.2023 Perälahti Anne SOSTE
Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta VM 16.8.2018 31.7.2022 Metsätähti Patrik SOSTE