Skip to content

Edustukset

SOSTEn nimeämät edustukset. Jos huomaat listassa puutteita tai virheitä, ota yhteyttä Tarja Bergströmiin.

Lista päivitetty viimeksi 10.5.2022.

Edustus Vastuuorganisaatio Alkoi Päättyy Edustaja Edustettava organisaatio
A-klinikkasäätiön valtuuskunta A-klinikkasäätiö 1.1.2021 31.12.2024 Tamminiemi Kaarina SOSTE
Arbetsgrupp om social- och hälsotjänster på Svenska Kuntaliitto,  Svenska Finland folkting 1.11.2019 Toistaiseksi Helsing-Johansson Maria SOSTE
Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä STM 1.9.2021 31.12.2023 Gustafsson Henrik Invalidiliitto
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 seurantaryhmä STM 1.7.2022
31.12.2026
Opari Päivi SOSTE
Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa valmisteleva työryhmä STM 16.5.2022 30.4.2023 Tran Minh Mirjami SOSTE
Biopankkitoimintaa koskevan lainsäädännön arvioinnin ja seurannan ohjausryhmä (VN/11239/2021-STM-2) STM 2.5.2021 31.12.2022 Anttonen Minna Suomen syöpäpotilaat ry
Biotekniikan neuvottelukunta STM 1.1.2020 31.12.2022 Anttonen Minna Suomen syöpäpotilaat ry
CIVICUS: AGNA (Affinity group of national association) Steering Committee CIVICUS 1.8.2019 31.7.2022 Marttinen Kirsi SOSTE
Digi arkeen -neuvottelukunta VM 15.4.2020 31.3.2023 Strohm Emily SOSTE
DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen ohjausryhmä THL 1.11.2019 31.12.2022 Saarinen Erja SOSTE
Eduskunnan kuntoutusverkosto
Eduskunta Toistaiseksi Opari Päivi SOSTE
Eduskunnan köyhyysryhmä Eduskunta Hallituskausi Järvinen Anna SOSTE
Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä Eduskunta Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Eduskunta Toistaiseksi Kittilä Riitta SOSTE
Espoon Diakoniasäätiön valtuuskunta Diakoniasäätiö 4.3.2021 15.7.2023 Strohm Emily SOSTE
EU:n sosiaalipolitiikkaverkosto (epävirallinen) STM Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
EU:n talous- ja sosiaalikomitea EU:n talous- ja sosiaalikomitea 21.9.2020 20.9.2025 Kiukas Vertti SOSTE
EU1-jaosto (talouspolitiikan koordinointi ja kansainväliset rahoituskysymykset) VM Marttinen Anni SOSTE
Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) hankkeiden koordinointihanke Sokran ohjausryhmä THL/Sokra 14.1.2021 31.12.2023 Järvinen Anna SOSTE
Euroopan terveet koulut -verkoston Suomen osuus Euroopan terveet
koulut -verkosto
Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Fimean kansallinen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän lääkelan viestijät -työryhmä Fimea 1.1.2021 31.12.2023 Suominen Sami SOSTE
Fimean kansallisen lääkeinformaation koordinaatioryhmä Fimea 1.1.2021 31.12.2023 Tran Minh Mirjami SOSTE
Fimean potilasneuvottelukunta Fimea 1.1.2022 31.12.2023 Tran Minh Mirjami SOSTE
Globaali sosiaalipolitiikan verkosto (epävirallinen) STM Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
Global Health -verkosto STM Toistaiseksi Tamminiemi Kaarina SOSTE
HALI Asumispalveluiden taustaryhmä

HALI Kotiin vietävien palveluiden taustaryhmä

HALI

HALI

1.1.2022

1.1.2022

31.12.2022

31.12.2022

Strohm Emily

Strohm Emily

SOSTE

SOSTE

HALI Kuntoutuksen taustaryhmä HALI 1.1.2022 31.12.2022 Opari Päivi SOSTE
HALI Lastensuojelun taustaryhmä HALI 1.1.2022 31.12.2022 Nykyri Päivi SOSTE
HALI Terveyspalvelut-taustaryhmä HALI 1.1.2022 31.12.2022 Perälahti Anne SOSTE
Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmä TEM 15.9.2020 31.3.2023 Väätämöinen Kirsi SOSTE
Hyvinvointitalous -ohjausryhmä STM 15.2.2021 Hallituskauden loppuun Kiukas Vertti SOSTE
Innokylän strateginen ryhmä STM 1.10.2019 31.12.2022 Knaapi Anne SOSTE
Innokylän strateginen toimeenpanoryhmä STM 1.10.2019 31.12.2022 Kittilä Riitta SOSTE
International Council on Social Welfare (ICSW) ICSW Toistaiseksi Wiman Ronald THL
Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu –työryhmän seurantaryhmä OM 23.9.2021 31.5.2022 Metsätähti Patrik SOSTE
Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmä (VM212:00/2018) VM 1.10.2021 31.10.2023 Aalto-Matturi Sari Mieli Suomen mielenterveys ry
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE OM 27.1.2022 26.1.2026 Kittttilä Riitta SOSTE
Kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto THL Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Kansanterveyden neuvottelukunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja seurantajaosto STM 1.12.2020 31.12.2023 Perälahti Anne SOSTE
Kansanterveyden neuvottelukunta STM 1.4.2020 30.4.2023 Mikkonen Juha Ehyt ry
Kelan harkinnanvaraisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikon uudistamistyön ohjausryhmä Kela pp.6.2021 31.5.2022 Mäkitalo Vuokko Epilepsialiitto
Kelan neuvottelukunta Kela 1.7.2020 30.6.2023 Markkula-Kivisilta Hanna
Norrback OleKonola Kirsi
Pelastakaa Lapset
Svenska pensionärsförbundetKehitysvammaisten palvelusäätiö
Kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanon seurannan asiantuntijaverkosto Valtioneuvoston kanslia 1.9.2017 Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä STM 1.1.2021 31.12.2025
Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3) OKM 1.4.2021 30.4.2023 Nykyri Päivi SOSTE
Kuntaliiton Tehtäväkohtainen integraatioselvitys sote-palveluista ja
niihin liittyvistä kuntien tehtävistä -hankkeen ohjausryhmä
Kuntaliitto Knaapi Anne SOSTE
Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet – hankkeen ohjausryhmä STM 15.2.2021 31.12.2022 Opari Päivi SOSTE
Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskusten perustamisen koordinaatioryhmä STM 22.3.2021 31.12.2022 Särkelä Riitta Ensi- ja turvakotien liitto
Lasten terveysfoorumi Järjestöverkosto Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn sihteeristö MMM 1.3.2021 1.12.2025 Hahl-Weckström Anita SOSTE
Maaseutupolitiikan viestinnän yhteistyöryhmä MMM Aalto Sirkku SOSTE
MANE Maaseutupolitiikan neuvosto MMM 1.3.2021 31.12.2025 Knaapi Anne SOSTE
Nordiska civilsamhällesnätverket Nordiska ministerrådet 2021 2024 Helsing-Johansson Maria SOSTE
Nätverk för svenska språket och kulturen i Finland Kulturfonden för Sverige
och Finland
2020 2021 Kiukas Vertti SOSTE
Oikeus oppia  – kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi OKM 12.5.2020 31.12.2022 Nykyri Päivi SOSTE
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (VN/2780/2021) OKM (+STM) 11.3.2021 31.12.2023 Shemeikka Riikka Kuntoutussäätiö
Osatyökykyisiä työllistävän erityistehtäväyhtiön käynnistämisprojektin ohjausryhmä TEM 15.6.2021 31.12.2022 Kiiskinen Päivi SOSTE
Parlamentaarinen komitea sosiaaliturvan uudistamiseksi (Sosiaaliturvakomitea) STM 16.3.2020 31.3.2027 Koivuranta Eija SOSTE, Väestöliitto
Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisoppaan uudistustyön tukemisen ohjausryhmä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 1.2.2022 31.12.2022 Virtanen Sami Kuuloliitto
Rahapeliasioiden neuvottelukunta SM 1.9.2019 1.4.2023 Jouhki Hannu A-Klinikkasäätiö
Seurantaryhmä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuden lainsäädännön valmistelemiseksi STM 1.3.2022 31.12.2022 Koivuranta Eija SOSTE
SHE / Schools for Health in Europe Network Foundation SHE Toistaiseksi Nykyri Päivi SOSTE
Sociala Oyn hallitus Sociala Oy Strohm Emily SOSTE
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta STM 23.4.2021 22.4.2025 Lönnqvist Miikka SOSTE
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunta Sosiaalipoliittinen yhdistys 1.1.2021 31.12.2021 Perälahti Anne SOSTE
Sosiaaliturvakomitean asumisen jaosto STM 16.3.2020 31.3.2027 Järvinen Anna SOSTE
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta SAMU 1.1.2018 31.12.2022 Gustafsson Henrik
Kokko Timo
Perälahti Anne
Vuorela Marjut
Invalidiliitto
Eetu/Eläkkeensaajat
SOSTE
Vanhustyön keskusliitto
Sote-uudistuksen valmistelu: Kansallisen sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaoston yhdyspintatyöryhmä STM 7.12.2020 31.3.2023 Knaapi Anne SOSTE
SOTE-uudistuksen valmistelu: SOTE-uudistuksen seurantaryhmä STM 1.9.2019 Knaapi Anne SOSTE
STM:n EU jaos 25 (sosiaali) STM Toistaiseksi Marttinen Kirsi SOSTE
STM:n EU jaos 33 (terveys) STM Toistaiseksi Tamminiemi Kaarina SOSTE
Suomen International Council on Social Welfare (ICSW) -toimikunta Suomen ICSW-toimikunta Toistaiseksi Marttinen Kirsi
Wiman Ronald
SOSTE
THL
Suomen kestävän kehityksen toimikunta VN 1.1.2020 31.12.2023 Särkelä Riitta Ensi- ja turvakotien liitto
Suomi-fi-toimitustyöryhmä Väestörekisterikeskus 1.1.2018 Toistaiseksi Kolari Tuula SOSTE
Tarttumattomat sairaudet -verkosto  (NCD-verkosto) STM Toistaiseksi SOSTE
TEM: Koheesio 2021+ -työryhmä TEM 1.1.2019 31.8.2022
Terve Kunta -verkosto Kuntaliitto 1.1.2021 31.12.2024 Varamäki Ritva SOSTE
THL:n HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmä THL 15.10.20 31.8.2023 Aalto-Kallio Mervi SOSTE
Turvallisuusneuvoston järjestöyhteistyö 2019-  (Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöverkosto) Puolustusministeriö Toistaiseksi Inkinen Ari SOSTE
Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 verkosto VN 1.9.2020 Eronen Anne SOSTE
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä palvelut, etuudet ja osallisuus TEM 18.8.2020 30.4.2023 Nikula Lea Nuorten ystävät
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitea (VN/14836/2021) TEM 16.9.2021 31.12.2029 Väätämöinen Kirsi SOSTE
Uusimaa-palkinnon raati Uudenmaan liitto 7.5.2021 Toistaiseksi Häyrinen Kiril SOSTE
Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukunta STM 3.5.2021 30.4.2024 Aalto Anu Neuroliitto
Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä STM 2.1.2020 31.12.2023 Lahti-Koski Marjaana Suomen Sydänliitto
Valtionapuviranomaisten sanastotyöryhmä VM Toistaiseksi Mäkipää Erica SOSTE
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä VM 1.1.2019 31.12.2023 Lönnqvist Miikka SOSTE
Valtioneuvoston koronapandemiaa tutkiva tutkintaryhmä (OTKES, yhteyshenkilö SOSTEssa) Valtioneuvosto 1.10.2020 Strohm Emily SOSTE
Veikkauksen hallintoneuvosto Veikkaus 18.3.2021 17.4.2022 Kiukas Vertti
Lund Pekka
Markkula-Kivisilta Hanna
Sundell
Pia
Taavitsainen Satu
Tahvanainen Jukka
SOSTE
Sininauhaliitto
Pelastakaa Lapset
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry estery
Näkövammaisten liitto
Viheralan neuvottelukunta Viherympäristöliitto 1.11.2017 Rissanen Simo SOSTE
Väestön terveys- ja hyvinvointiseurannan tietopohjan kehittämisen neuvottelukunta THL 1.2.2022 31.12.2026 Eronen Anne SOSTE
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2.4.2020 1.4.2023 1.4.2023 Perälahti Anne SOSTE
Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta VM 16.8.2018 31.7.2022 Metsätähti Patrik SOSTE