Skip to content

Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer

14.5.2020 14.31

Kansalaisyhteiskunta
Hallitusohjelma ja budjettiJärjestöjen palvelutuotantoKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetKansalaisyhteiskuntaPå svenskaTyöllisyys

Finlands regering har idag dragit riktlinjen för ett nytt, branschoberoende, kostnadsstöd på grund av coronaviruset. I samma veva konstaterade regeringen att stödet också omfattar föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet.

”Vi är verkligen nöjda över att man äntligen kommit till en lösning om stöd till serviceproducerande organisationer. SOSTE har sedan början av coronakrisen gjort påverkansarbete för att de föreningar och stiftelser som producerar tjänster i form av affärsverksamhet inte ska lämnas utanför stödformer. Det här beslutet tryggar deras verksamhetsförutsättningar och framför allt tjänster åt målet för deras verksamhet, människor i svagare ställning i samhället”, summerar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas.

Genom kostnadsstödet vill man hindra en konkursvåg bland företagen och förlorade arbetsplatser. Målet är att underlätta företagens snabba återhämtning efter krisen och undvika att permitteringar övergår i uppsägningar.

De största förlusterna i affärsverksamheten för föreningar och stiftelser inom social- och hälsovårdsbranschen har uppstått genom avbrotten i rehabiliterings- och annan verksamhet som stöds av FPA och kommuner. Köp av tjänster har i praktiken upphört, men fasta kostnader fortlöper. Förluster uppstår också då annan serviceverksamhet avbryts och olika enheter är stängda. De krav på hygien och säkerhetsavstånd som undantagsförhållandet medfört ökar också utgifterna.

Föreningars och stiftelsers klienter är oftast personer i en svagare position i samhället, som barn, unga, arbetslösa, långtidssjuka, handikappade, åldringar, samt personer med rusmedels- eller mentalproblem. Trots sin verksamhetsform så får de här föreningarna och stiftelserna inte stöd till sin serviceverksamhet av penningspelsverksamhetens intäkter, eftersom de producerar tjänsterna affärsmässigt.

”Läget orsakat av epidemin har varit ohållbart för klienterna. Risken är att då tjänsterna igen behövs efter krisen, så har dessa organisationer inte längre verksamhetsförutsättningar. Genom kostnadsstödet kan man delvis underlätta situationen”, konstaterar Kiukas.

Läs också (på finska):

För mer info
Vertti Kiukas, SOSTEs generalsekreterare, +358 40 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Kansalaisyhteiskunta Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]