Skip to content

Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukana sosiaaliturvan uudistuskomiteassa

7.2.2020 11.04

Perusturva
Sotu-uudistusPerusturvaToimeentulo

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistyy keväällä 2020. Sitä valmistelemaan perustetaan parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027 saakka. Mukaan valmistelutyöhön otetaan myös järjestöt.

”On erinomaista, että pitkään odotettu sosiaaliturvan kokonaisuudistus saadaan viimein käyntiin. Uudistustyö on välttämätöntä, jotta järjestelmän monimutkaisuus ja turha byrokraattisuus saadaan purettua. Järjestelmästä on tehtävä ihmiselle ymmärrettävä ja selkeä”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

SOSTE on tyytyväinen, että järjestöt otetaan mukaan sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun. ”Järjestöjen asiantuntemus tuo valmisteluun niiden ihmisten näkökulman, joita varten järjestelmä on olemassa”, Kiukas muistuttaa.

Vaikka sosiaaliturvan uudistustyö on pitkäjänteistä, etuusjärjestelmän selkeiden epäkohtien korjaaminen on aloitettava heti. Perusturvan taso on monilta osin jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Sen korottamista on jatkettava määrätietoisesti. Lue lisää perusturvan matalasta tasosta: SOSTEn selvitys: Perusturvaetuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin.

Sosiaaliturvan uudistustyössä on kiinnitettävä huomiota etuuksien ja ansiotulojen nykyistä joustavampaan yhteensovittamiseen. Tavoiteltavaa on, että etuudet vähenevät asteittain, kun työnteko lisääntyy, jotta työn tekeminen on mahdollisimman kannattavaa. Joustava perusturva kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi.

”Järjestelmää on myös muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi muun muassa työttömyysturvan karensseja lyhentämällä ja aktiivisuudesta palkitsemalla”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Hallitusohjelman kirjaus eri etuuksien hakemisen mahdollistamisesta yhdellä hakemuksella on toteutettava sotu-uudistustyön yhteydessä. Päätöksessä olisi sovitettava yhteen nyt eri syistä maksettavat etuuslajit.

”Päätöksen on oltava selkeä, jotta ihminen ymmärtää perusteet päätökselle ja voi tarvittaessa valittaa siitä. Tulevaisuudessa voisi siirtyä veroehdotuksesta oppia ottaen kohti etuusehdotusta”, Järvinen korostaa.

Sosiaaliturvan uudistustyö ajoittuu kahdelle vaalikaudelle. Komitean puheenjohtajaksi on kutsuttu Pasi Moisio. Moisio on sosiaalipolitiikan tutkimusprofessori ja ohjelmajohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Komitean muut jäsenet edustavat kaikkia eduskuntapuolueita sekä alan tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää lähipäivien aikana jäsenten nimeämisestä pyynnöt näille organisaatioille.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.2.2020 14:05

SOSTEn vaikuttamisterveiset kevätkaudelle

Tämä vuosi on pääministeri Marinin hallituksen toiminnan kannalta keskeisin. Työ on päässyt alkuun ja isot uudistukset saatu käyntiin. Seuraavaksi pitää päästä alkua pidemmälle. Eduskunnan kevätistuntokauden alkajaisiksi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys haluaa muistuttaa päättäjiä sote-järjestöjen keskeisistä vaikuttamiskärjistä, joilla edistetään hyvinvointia ja terveyttä sekä torjutaan eriarvoisuutta. Hallitusohjelman hyvät tavoitteet on nyt käännettävä käytännön teoiksi! ”To do” […]

Uutinen

2.2.2020 22:55

SOSTEn selvitys: Perusturvaetuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin

Tulonsiirtojen ja verotuksen muutosten yhteisvaikutus on ollut hyvätuloisia suosiva ja pienituloisille kielteinen vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kehitys kääntyy 2020, mutta nyt tehdyt muutokset korjaavat vain osittain aiempien vuosien heikennyksiä pienituloisille. Perusturvaetuuksien kehitys on 2010–2020 ollut poukkoilevaa. Vuosikymmenen alun parannusten jälkeen ryhdyttiin pian pienentämään etuuksia erityisesti indeksileikkauksilla ja -jäädytyksillä. Ne koskivat laajasti eri etuuksia, kuten työttömän […]

Uutinen

20.1.2020 12:27

SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluja maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä 

Kauan odotettu asiakasmaksulainsäädännön uudistus on vihdoin käynnistymässä tänä keväänä. Koska maksut estävät hoitoon hakeutumista, SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden säätämistä maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä palveluissa, lääkkeissä ja matkoissa. Lainsäädännön uudistamiseen varattua 45 miljoonaa euroa SOSTE pitää riittämättömänä. Tällä hetkellä Suomessa on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jättävät tarvitsemiaan palveluja ja hoitoja hankkimatta korkeiden asiakasmaksujen ja lääkkeiden […]