Skip to content

Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukana sosiaaliturvan uudistuskomiteassa

7.2.2020 11.04

Perusturva
Sotu-uudistusPerusturvaToimeentulo

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistyy keväällä 2020. Sitä valmistelemaan perustetaan parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027 saakka. Mukaan valmistelutyöhön otetaan myös järjestöt.

”On erinomaista, että pitkään odotettu sosiaaliturvan kokonaisuudistus saadaan viimein käyntiin. Uudistustyö on välttämätöntä, jotta järjestelmän monimutkaisuus ja turha byrokraattisuus saadaan purettua. Järjestelmästä on tehtävä ihmiselle ymmärrettävä ja selkeä”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

SOSTE on tyytyväinen, että järjestöt otetaan mukaan sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun. ”Järjestöjen asiantuntemus tuo valmisteluun niiden ihmisten näkökulman, joita varten järjestelmä on olemassa”, Kiukas muistuttaa.

Vaikka sosiaaliturvan uudistustyö on pitkäjänteistä, etuusjärjestelmän selkeiden epäkohtien korjaaminen on aloitettava heti. Perusturvan taso on monilta osin jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Sen korottamista on jatkettava määrätietoisesti. Lue lisää perusturvan matalasta tasosta: SOSTEn selvitys: Perusturvaetuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin.

Sosiaaliturvan uudistustyössä on kiinnitettävä huomiota etuuksien ja ansiotulojen nykyistä joustavampaan yhteensovittamiseen. Tavoiteltavaa on, että etuudet vähenevät asteittain, kun työnteko lisääntyy, jotta työn tekeminen on mahdollisimman kannattavaa. Joustava perusturva kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi.

”Järjestelmää on myös muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi muun muassa työttömyysturvan karensseja lyhentämällä ja aktiivisuudesta palkitsemalla”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Hallitusohjelman kirjaus eri etuuksien hakemisen mahdollistamisesta yhdellä hakemuksella on toteutettava sotu-uudistustyön yhteydessä. Päätöksessä olisi sovitettava yhteen nyt eri syistä maksettavat etuuslajit.

”Päätöksen on oltava selkeä, jotta ihminen ymmärtää perusteet päätökselle ja voi tarvittaessa valittaa siitä. Tulevaisuudessa voisi siirtyä veroehdotuksesta oppia ottaen kohti etuusehdotusta”, Järvinen korostaa.

Sosiaaliturvan uudistustyö ajoittuu kahdelle vaalikaudelle. Komitean puheenjohtajaksi on kutsuttu Pasi Moisio. Moisio on sosiaalipolitiikan tutkimusprofessori ja ohjelmajohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Komitean muut jäsenet edustavat kaikkia eduskuntapuolueita sekä alan tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää lähipäivien aikana jäsenten nimeämisestä pyynnöt näille organisaatioille.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Etuudet ja koronavirus

Artikkeliin kootaan etuuksiin liittyviä ohjeita ja linkkejä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen koronavirusepidemian aikana. Artikkelia päivitetään, joten huomatessasi puutteita, ilmoita niistä SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järviselle. Toimeentulo on turvattava kaikille, myös poikkeusoloissa. Jos ihmisille ei tarjota tarpeenmukaista turvaa, voi heidän tilanteensa entisestään pahentua ja aiheuttaa vakavampia seurauksia. On odotettavissa, että kevään mittaan erityisesti työttömyysturvan sekä myös toimeentulotuen […]

Uutinen

24.3.2020 13:27

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ käynnistyy – järjestöt otettava vahvemmin mukaan työskentelyyn

Valtioneuvosto asetti 19.3. parlamentaarisen komitean sosiaaliturvan uudistamiseksi toimikaudeksi 23.3.2020 – 31.3.2027. Uudistuksessa tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio. SOSTEa komiteassa pysyvänä asiantuntijana edustaa SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Varsinainen työ tehdään valtaosin jaostoissa, joita on viisi. Kansalaisjärjestöt […]

Uutinen

18.3.2020 11:58

Työttömien työnhakijoiden asema koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Kulukorvaukset toimintojen päättyessä työttömästä riippumattomasta syystä Hallitus antoi 16.3. päätöksen sulkea kuntouttava työtoiminta. Päätös on terveydellisistä syistä tarpeellinen ja perustelu, mutta sillä on jo valmiiksi pienituloisten työttömien toimeentuloa heikentäviä vaikutuksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla päiväkohtaista korvausta, joka on tällä hetkellä 9 euroa. Asiakkaat ovat olleet […]