Skip to content

SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

11.6.2020 14.16

Hyvinvointitalous
HyvinvointitalousToimeentulo

SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin.

Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus kattaisi koko toisen asteen koulutuksen. Vähintäänkin olisi syytä harkita oppivelvollisuuden päättymisen säätämistä niin, ettei oppivelvollisuuden pituus riippuisi syntymäajankohdasta.

SOSTE korosti lausunnossaan koko koulutuspolkuun kohdistuvien toimien merkitystä. Kuten ei sosiaali- ja terveyspolitiikassa, myöskään koulutuksessa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia ei voi erottaa eikä niitä pidä asettaa vastakkain. Ennaltaehkäisy on usein korjaavia toimia edullisempaa. Yhteiskunnalla on kuitenkin myös velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimiin, jos ja kun niille on tarvetta. Tämä velvollisuus ei vähene siitä, että ongelma olisi ideaalitilanteessa voitu ennaltaehkäisevin toimin estää. Se, että yhteiskunta olisi ennaltaehkäisevin toimin voinut estää ongelman syntymisen, vain korostaa yhteiskunnan velvollisuutta auttaa ongelman korjaamisessa.

Lisäksi SOSTE kiinnitti huomiota mm. siihen, että hallituksen esityksen tiedot näyttävät aliarvioivan sen joukon koon, joka ei siirry toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen tai tekee siirtymän hyvin myöhään.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]

Uutinen

18.9.2020 10:12

SOSTE: Rahoitusratkaisu sumensi sote-järjestöjen tulevaisuutta, työllisyyden hoidossa merkittäviä linjauksia, terveysverossa ei vieläkään edistytty

Kansalaisyhteiskunta Oli tärkeää, että ensi vuotta uhannut järjestötoiminnan avustamisen merkittävä alasajo ei toteutunut, vaan työ ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi voi jatkua.   Hallituksen budjettiriihen viestinnästä on kuitenkin saattanut syntyä käsitys, että hallitus kompensoi sote-järjestöille Veikkauksen tuoton aleneman budjettivaroin. Näin ei kuitenkaan ole. Sote-järjestöjen osalta kyse ei ole kompensaatiosta, koska tuottojen alenema paikataan valtaosin rahapelifuusion yhteydessä säästyneillä […]

Artikkeli

Tieto, ennakointi, yhteistyö – työkaluja hyvinvointivaurioiden korjaamiseen

Hyvinvointitalous Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 13.8.2020 Anne Perälahti edunvalvontapäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitustoimien taustalla oli hyvää tarkoittavat tavoitteet – viruksen leviämisen ehkäiseminen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suojaaminen. Tällä strategialla torjuttiin tehokkaasti viruksen leviämistä. Vaikka tavoitteet saavutettiin, niin rajoitustoimet runtelivat voimakkaasti koko yhteiskuntaa aiheuttaen ennakoimattomia ja mittavia muutoksia monien […]