Skip to content

SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

11.6.2020 14.16

Hyvinvointitalous
HyvinvointitalousToimeentulo

SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin.

Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus kattaisi koko toisen asteen koulutuksen. Vähintäänkin olisi syytä harkita oppivelvollisuuden päättymisen säätämistä niin, ettei oppivelvollisuuden pituus riippuisi syntymäajankohdasta.

SOSTE korosti lausunnossaan koko koulutuspolkuun kohdistuvien toimien merkitystä. Kuten ei sosiaali- ja terveyspolitiikassa, myöskään koulutuksessa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia ei voi erottaa eikä niitä pidä asettaa vastakkain. Ennaltaehkäisy on usein korjaavia toimia edullisempaa. Yhteiskunnalla on kuitenkin myös velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimiin, jos ja kun niille on tarvetta. Tämä velvollisuus ei vähene siitä, että ongelma olisi ideaalitilanteessa voitu ennaltaehkäisevin toimin estää. Se, että yhteiskunta olisi ennaltaehkäisevin toimin voinut estää ongelman syntymisen, vain korostaa yhteiskunnan velvollisuutta auttaa ongelman korjaamisessa.

Lisäksi SOSTE kiinnitti huomiota mm. siihen, että hallituksen esityksen tiedot näyttävät aliarvioivan sen joukon koon, joka ei siirry toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen tai tekee siirtymän hyvin myöhään.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]

Uutinen

25.6.2020 07:58

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista. ”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden […]

Artikkeli

Tulevaisuus tulee tekemällä

Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 24.6.2020 Aleksi Kalenius erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Koronakriisin hoidossa ollaan siirtymässä asteittain akuutista kriisinhoidosta talouden elvyttämisen kautta niihin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla julkista taloutta tasapainotetaan kriisin jälkeen ja julkisen talouden kestävyys turvataan pitkällä aikavälillä. Tämä on tärkeä kysymys, mutta Suomessa ajattelumme kääntyy ehkä turhankin nopeasti siihen, miten tarpeellista olisi […]