Skip to content

SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

11.6.2020 14.16

Hyvinvointitalous
HyvinvointitalousToimeentulo

SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin.

Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus kattaisi koko toisen asteen koulutuksen. Vähintäänkin olisi syytä harkita oppivelvollisuuden päättymisen säätämistä niin, ettei oppivelvollisuuden pituus riippuisi syntymäajankohdasta.

SOSTE korosti lausunnossaan koko koulutuspolkuun kohdistuvien toimien merkitystä. Kuten ei sosiaali- ja terveyspolitiikassa, myöskään koulutuksessa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia ei voi erottaa eikä niitä pidä asettaa vastakkain. Ennaltaehkäisy on usein korjaavia toimia edullisempaa. Yhteiskunnalla on kuitenkin myös velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimiin, jos ja kun niille on tarvetta. Tämä velvollisuus ei vähene siitä, että ongelma olisi ideaalitilanteessa voitu ennaltaehkäisevin toimin estää. Se, että yhteiskunta olisi ennaltaehkäisevin toimin voinut estää ongelman syntymisen, vain korostaa yhteiskunnan velvollisuutta auttaa ongelman korjaamisessa.

Lisäksi SOSTE kiinnitti huomiota mm. siihen, että hallituksen esityksen tiedot näyttävät aliarvioivan sen joukon koon, joka ei siirry toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen tai tekee siirtymän hyvin myöhään.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

9.12.2020 11:00

Sosiaalibarometri 2014 ennakoi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä vuoteen 2020

Sosiaalibaro Vuonna 2014 Sosiaalibarometrin vastaajat arvioivat, millaisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeissa, palveluissa ja etuuksissa tulee tapahtumaan vuoteen 2020 mennessä. Tarkastelen, miten oikeaan arviot osuivat. Peilaan vuonna 2014 tehtyjä arvioita erityisesti vuonna 2020 toteutettuun Sosiaalibarometriin, mutta käytän tarkastelussa myös muita soveltuvia lähteitä. Tarkastelu osoittaa, että vuonna 2014 tehdyt arviot osuivat yllättävän oikeaan. Parhaiten Sosiaalibarometrin vastaajat osasivat […]

Uutinen

23.10.2020 07:58

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille. Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin […]

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]