Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer


Etusivu / Uutiset / Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer

Finlands regering har idag dragit riktlinjen för ett nytt, branschoberoende, kostnadsstöd på grund av coronaviruset. I samma veva konstaterade regeringen att stödet också omfattar föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet.

”Vi är verkligen nöjda över att man äntligen kommit till en lösning om stöd till serviceproducerande organisationer. SOSTE har sedan början av coronakrisen gjort påverkansarbete för att de föreningar och stiftelser som producerar tjänster i form av affärsverksamhet inte ska lämnas utanför stödformer. Det här beslutet tryggar deras verksamhetsförutsättningar och framför allt tjänster åt målet för deras verksamhet, människor i svagare ställning i samhället”, summerar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas.

Genom kostnadsstödet vill man hindra en konkursvåg bland företagen och förlorade arbetsplatser. Målet är att underlätta företagens snabba återhämtning efter krisen och undvika att permitteringar övergår i uppsägningar.

De största förlusterna i affärsverksamheten för föreningar och stiftelser inom social- och hälsovårdsbranschen har uppstått genom avbrotten i rehabiliterings- och annan verksamhet som stöds av FPA och kommuner. Köp av tjänster har i praktiken upphört, men fasta kostnader fortlöper. Förluster uppstår också då annan serviceverksamhet avbryts och olika enheter är stängda. De krav på hygien och säkerhetsavstånd som undantagsförhållandet medfört ökar också utgifterna.

Föreningars och stiftelsers klienter är oftast personer i en svagare position i samhället, som barn, unga, arbetslösa, långtidssjuka, handikappade, åldringar, samt personer med rusmedels- eller mentalproblem. Trots sin verksamhetsform så får de här föreningarna och stiftelserna inte stöd till sin serviceverksamhet av penningspelsverksamhetens intäkter, eftersom de producerar tjänsterna affärsmässigt.

”Läget orsakat av epidemin har varit ohållbart för klienterna. Risken är att då tjänsterna igen behövs efter krisen, så har dessa organisationer inte längre verksamhetsförutsättningar. Genom kostnadsstödet kan man delvis underlätta situationen”, konstaterar Kiukas.

Läs också (på finska):

För mer info
Vertti Kiukas, SOSTEs generalsekreterare, +358 40 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi