Budjettiriihestä tukea elinkustannusten nousun kompensoimiseksi


Etusivu / Uutiset / Budjettiriihestä tukea elinkustannusten nousun kompensoimiseksi

SOSTE vaati ennen budjettiriihtä elinkustannusten nopeaa nousua kompensoivia toimia, jotka kohdistuisivat pienituloisimmille ruokkimatta laajemmin inflaatiota. SOSTE esitti korotuksia toimeentulotukeen, asumistuessa ja toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumiskuluihin, pienituloisten lapsiperheiden etuuksiin sekä varhaiskasvatusmaksujen alennuksia ja lääkekaton korottamisesta luopumista.

Hyviä päätöksiä elinkustannusten kompensoimisesta pienituloisille, mutta myös muille

Budjettiriihestä tuli hyviä päätöksiä pienituloisten ja erityisesti lapsiperheiden ostovoiman vahvistamiseksi. Esimerkiksi paljon lääkkeitä tarvitsevien näkökulmasta oli myönteistä, että lääkekattoon ei vuonna 2023 tehdä indeksikorotusta. Paljon rahaa ohjattiin myös koko väestöön kohdistuviin toimiin, jolloin tukea kohdistuu väistämättä myös niille, jotka eivät sitä yhtä suuresti olisi tarvinneet. Esimerkiksi sähkön arvonlisäveron alennuksen saavat kaikki tulotasosta riippumatta.

Laajasti väestölle kohdentuvia toimia

Erityisesti pienituloisille kohdentuvia toimia

Mitä vielä pitäisi tehdä

Hallitus totesi, että talous- ja lämmityssähkön kulut voidaan huomioida toimeentulotuessa ja Kela on ohjeistanut huomioimaan sähkön hinnan nousun hyväksyttävien kulujen arvioinnissa. On tärkeää varmistaa, että tätä harkintaa todella käytetään riittävästi ja yhdenvertaisesti kaikkien asiakkaiden kohdalla.

Elinkustannusten kehittymistä on seurattava tarkasti ja arvioitava, riittävätkö nyt tehdyt panostukset turvaamaan pienituloisimpien selviytymisen talven yli. Tarvittaessa on tehtävä lisää tukitoimia.

Lue lisää