Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan


Etusivu / Uutiset / Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan

Grundskyddet är i behov av renovering men inte någons liv får bli värre av att reformerna brådskande framskrider. Vi kan t.ex. lära oss det av sotereformen att moderniseringen av komplexa system måste stegvis framskrida. Men revideringen ska avancera målmedvetet och vara baserad på en långsiktig vision. Detta arbete hinner inte i mål under en regeringsperiod, säger SOSTE generalsekreterare Vertti Kiukas.

SOSTEs fullmäktige satte för ett par år sedan upp målet att, i samarbete med medlemmarna, utarbeta en plan att utveckla socialskyddet. Resultatet har publicerats både i tryck och på webben. Social och hälsovårdsorganisationerna vill vara med och utveckla socialskyddssystemet så att det så bra som möjlighet beaktar olika levnadssituationer och fungerar smidigt och flexibelt då levnadssituationen förändras. Förslaget utgår från tron på människan: hennes vilja och förmåga att välja lösningar som för livet vidare och vilka systemet möjliggör. SOSTEs förslag till ett smidigare grundskydd är:

  1. revideringen av grundskyddet inleds omedelbart och görs stegvis
  2. grundskyddets nivå höjs långsiktigt
  3. målet är ett tydligt system med tanke på individen
  4. förenklingen av förmånssystemet inleds genom att förenhetliga åldersgränser samt familje-och inkomstbegreppen
  5. målet är ett smidigt grundskydd i förändrade levnadssituationer
  6. smidigt grundskydd är en välfärdsinvestering

I publikationen (pdf) hittar du också förordet och sammanfattningen på svenska och engelska.