Hallitusohjelmatavoite 2/6: perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain


Etusivu / Uutiset / Hallitusohjelmatavoite 2/6: perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa kansalaisyhteiskunnalla on vahva rooli. Löydät kaikki hallitusohjelmatavoitteet avaisanalla hallitusohjelma ja budjetti.

Perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain

1. Perusturvan uudistamisen valmistelua varten asetetaan laajapohjainen parlamentaarinen komitea, jota täydennetään asiantuntijoilla

Suomen on korkea aika uudistaa perusturvaa niin, että se takaa kaikille ihmisille kohtuullisen elintason, on ymmärrettävä ja joustava sekä tukee ihmisten toimintakykyä. Perusturvaa uudistettaessa on tavoitteena oltava eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen. Pitkäjänteistä valmistelutyötä vaativia uudistuksia valmistelemaan asetetaan asiantuntijoilla täydennetty laajapohjainen parlamentaarinen komitea.

2. Perusturvan tason parantaminen aloitetaan kompensoimalla etuuksiin vuoden 2015 jälkeen tehdyt indeksileikkaukset ja -jäädytykset täysimääräisesti

Tämän jälkeen perusturvaa korotetaan asteittain kohti kohtuullisen minimin viitebudjettien mukaista tasoa. Kaikki etuudet sidotaan indeksiin, jotta ne eivät enää jää jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä.

3. Selkeytetään järjestelmää ja puretaan todettuja byrokratialoukkuja

Kelalaisille tehtiin Kelan byrokratialoukuista kysely, jonka keskeinen tulos oli se, että asioinnin ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan mm. riittäviä resursseja, yhteistyötä ja kattavia lakimuutoksia.

Käynnistetään selvitys etuuksien laskennassa käytettävien erilaisten käsitteiden yhdenmukaistamiseksi.

Vaalikauden aikana toteutettavassa uudistuksen ensivaiheessa perusturvaan panostetaan vuositasolla 300 miljoonaa euroa. Indeksileikkausten ja -jäädytysten kompensoinnin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia julkisen talouden tasapainoon voidaan kattaa esimerkiksi veropohjaa laajentamalla tai kiristämällä verotuksen progressiota.

Lisätietoja


Tutustu sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteisiin:

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia
  2. Perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain
  3. Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö
  4. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen
  5. Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
  6. Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus