Hallitusohjelmatavoite 3/6: asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö


Etusivu / Uutiset / Hallitusohjelmatavoite 3/6: asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa kansalaisyhteiskunnalla on vahva rooli. Löydät kaikki hallitusohjelmatavoitteet avaisanalla hallitusohjelma ja budjetti.

Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö

1. Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö

Jatkotyössä selvitetään maksukattojen yhdistämistä. Hallituskauden aikana sairastamisen kustannukset kohtuullistetaan, jotta kaikilla on varaa tarvitsemaansa hoitoon ja lääkkeisiin.

2. Maksukatot yhdistetään palvelu-, matka- ja lääkemaksuissa, ja taso kytketään takuueläkkeen tasoon

Palvelu-, matka- ja lääkemaksujen maksukatot pyrkivät suojaamaan ihmisiä kohtuuttoman suurilta kustannuksilta, mutta maksukattojen taso on tällä hetkellä Suomessa aivan liian korkea. Maksukatot yhdistetään palvelu-, matka- ja lääkemaksuissa, ja taso puolitetaan nykyisestä 1550 eurosta 785 euroon / 12 kk, joka vastaa takuueläkkeen tasoa. Maksukaton jakamista useampaan erään vuoden aikana tulee selvittää ja maksukaton seurannan tulee olla automaattista ja reaaliaikaista.

Erilliset maksukatot säilytetään ja niitä seurataan jatkossakin. Kunkin erillisen maksukaton täyttyessä asiakas ei maksaisi kyseistä palvelu-, matka- tai lääkekohtaista maksua. Kun palveluista, matkoista ja lääkkeistä perityt maksut ylittävät maksukaton (785 €), ne olisivat tämän jälkeen maksuttomia.

3. Terveyskeskusmaksut poistetaan

Sairastamisen hinnan kohtuullistamiseksi terveyskeskusmaksut poistetaan. Terveyskeskusmaksujen poistamiseen varataan noin 85 miljoonaa euroa (nettovaikutus korkeintaan noin 64 milj. euroa). Taloudelliset vaikutusarviot ehdotuksen mukaisesta maksukattojen yhdistämisestä tehdään jatkotyössä.

Näillä muutoksilla vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja sekä säästetään raskaampien ja kalliimpien palvelujen käytön vähentyessä.

Lisätietoja


Tutustu sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteisiin:

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia
  2. Perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain
  3. Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö
  4. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen
  5. Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
  6. Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus