Lääkeasioiden uudistus etenee – tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan lisää


Etusivu / Uutiset / Lääkeasioiden uudistus etenee – tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan lisää

Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee selkeän aikataulun mukaan. Sähköisen lääkityslistan käyttöön ottaminen parantaa potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia, kun sen avulla pystytään vähentämään päällekkäisiä lääkityksiä. Suurin merkitys tällä iäkkäiden ja monilääkittyjen henkilöiden kohdalla. Lääkityslistan näkyminen Omakanta-palvelussa auttaa ammattilaisten ohella potilasta hahmottamaan lääkityksen kokonaisuutta paremmin. 

Vaikka sähköisen lääkityslistan käyttöönotossa on paljon etuja, niin on myös muistettava, että välineet eivät ole kaikilla käytettävissä. Myöskään tieto mahdollisesta itsehoitolääkityksestä ei käytön alkuvaiheessa välity lääkityslistaan. Vuorovaikutus potilaan kanssa on aina olennaista vastaanotolla lääkityksiä määrättäessä tai niitä muutettaessa” toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

Sairastaminen Suomessa liian kallista – SOSTE tavoittelee sairastamisen maksujen pienentämistä

Erilaista tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä keräävät ja ylläpitävät Suomessa esimerkiksi viranomaiset, kuten Fimea ja Kela, sairaalat, lääkeyritykset ja tukkukaupat. Lääketieto on tällä hetkellä hyvin pirstaleista, ja lääkeasioiden uudistuksen yksi tavoite onkin ottaa käyttöön kansallinen lääketietovaranto, jossa lääketietoa on kootusti saatavilla lääkkeiden käyttäjille, terveydenhuollon toimijoille ja viranomaisille. Kattavan tiedon avulla esimerkiksi hyvinvointialueet voivat jatkossa seurata paremmin lääkehoitojen toteutumista, vaikuttavuutta ja kustannuksia.  

”On tärkeää, että vaikuttavuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös potilaiden itse raportoimat oireet ja elämänlaatu. Näitä mittareita tulee kehittää ja valikoida yhdessä potilasjärjestöjen kanssa”, huomauttaa Tran Minh.  

SOSTE pitää tärkeänä sote-ministerityöryhmän maaliskuussa 2022 tekemää päätöstä lääkekorvausten valtion rahoitusvastuun siirtämisestä hyvinvointialueille vuonna 2026. Kun hyvinvointialueilla on jatkossa vastuu lääkkeiden lisäksi myös terveydenhuollon matkoista ja sote-palveluista, vastuu ihmisen hoidon kokonaisuudesta siirtyy kokonaan yhdelle taholle. Toiveissa on, että tämä edistää myös sairauskustannusten yhteisen maksukaton luomista, joka on ollut SOSTEn ja monien potilasjärjestöjen pitkäaikainen tavoite. 

Suunniteltu lääkeasioiden uudistus näkyy käytännössä siinä, että ihmiset saavat tarvitsemansa lääkehoidon oikea-aikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin. On laajasti tunnustettu tosiasia, että potilaiden maksut ovat Suomessa korkeita. SOSTEn mielestä tavoitteena pitää olla sairastavien ihmisten maksujen alentaminen. SOSTE muistuttaa myös, että ihmisten pitää saada myös uusia lääkehoitoja käyttöön yhdenvertaisesti. 

Lue lisää: STM: Lääkeasioiden uudistus

”Avoimuus on tärkeä osa lääkehuollon kehittämistä. Esimerkiksi potilaiden ja eri toimijoiden osallisuus sekä avoin viestintä vahvistaa lääkehuollon uudistuksen onnistumista. SOSTEn ja sen jäsenjärjestöjen asiantuntemus ovat käytettävissä uudistuksessa”, muistuttaa Tran Minh.

SOSTE osallistui 7.6.2022 Sosiaali- ja terveysministeriön lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuuteen.  

SOSTEn tavoitteita lääkehuollon kehittämiseen