Organisationerna med i välfärdsområdenas strategier – kom med och berätta hur organisationerna borde beaktas i välfärdsområdenas planer


Etusivu / Uutiset / Organisationerna med i välfärdsområdenas strategier – kom med och berätta hur organisationerna borde beaktas i välfärdsområdenas planer

De allra första välfärdsområdesfullmäktigena påbörjar snart sin verksamhet. Fullmäktigena, som börjar sin verksamhet i mars, beslutar i sina områden om välfärdsområdesstrategin och servicestrategin, som ur invånarnas synvinkel är de viktigaste styrdokumenten gällande ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna.

”Det är viktigt för social- och hälsovårdsorganisationerna samt räddningsväsendets frivilligorganisationer att komma med i både välfärdsområdesstrategin och servicestrategin så att organisationerna uppriktigt fås med i välfärdsområdenas strukturer och tjänster från början”, påminner SOSTE: s chef, biträdande generalsekreterare Anne Knaapi.

Berätta din åsikt via webben

Som grund för sitt strategipåverkansarbete förverkligar SOSTE tillsammans med konsultföretaget Fountain Park AB en brainstorming via webben.

Med hjälp av brainstormingen, som ordnas via webben, samlas organisationernas synvinklar på bland annat organisationernas och välfärdsområdenas samarbete.

Brainstormingen är öppen 7.–25.2.2022.

[button class=”” text=”Delta i brainstormingen (på finska)” url=”https://www.strategydialog.com/5da6f8b5-38e7-4a72-beba-5880f715daf3″ ]

Det är viktigt att organisationerna på bred front är med och svarar

Materialet som samlas i brainstormingen används i SOSTE: s och ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s påverkansarbete samt verksamhetsutveckling. ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s projektchef Anita Hahl-Weckström önskar att social- och hälsovårdsorganisationer i alla delar av Finland deltar i brainstormingen.

”Det finns över 10 000 social- och hälsovårdsorganisationer i Finland. Bland dessa finns många olika synvinklar, dessutom har Finlands 21 välfärdsområden och Helsingfors sina egna särskilda drag. Därför är det viktigt att få så täckande information som möjligt om organisationernas synvinklar”, säger Hahl-Weckström.

Mera information ger SOSTE: s chef, biträdande generalsekreterare Anne Knaapi och Järjestöjen sote-muutostuki: s projektchef Anita Hahl-Weckström.

Mera information om välfärdsområdenas strategier hittar du i lagen om ordnande av social- och hälsovård på Finlex-webbsidor.

 

Nyheten ändrad tis. 15.2. kl. 15.01: Ändrad tid för brainstormingen, som förlängs till 25.2.