Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa


Etusivu / Uutiset / Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla.

Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, mukaan lukien SOSTEa.

SOSTElle tärkeässä kuntoutuskysymyksessä ryhmä pysyi Kuntoutuskomitean linjalla, että niin sanottu Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen järjestämisvastuun siirtoa kokeillaan alueellisesti ennen ratkaisua siirrosta. Ryhmän mukaan vastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan 2025. Jos asiaa halutaan arvioida 2025, alueellisten kokeilujen tulisi alkaa varsin pian hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua, jotta kokeilujen tulokset voitaisiin ottaa huomioon. Jatkon kannalta keskeiset valinnat koskevatkin nyt sitä, miten sosiaali- ja terveysministeriössä edetään mahdollisten alueellisten kokeilujen valmistelun kanssa. Parlamentaarisen työryhmän mahdollisena pitämään aikatauluun ehtiminen vaatisi kokeilujen valmistelun pikaista käynnistämistä.

Myös matka- ja lääkekorvausten sekä yksityisen hoidon korvausten osalta työryhmä kiinnitti esityksensä muun muassa lääkealan tiekarttaan sekä hyvinvointialueiden toiminnan vakiintumiseen. Ryhmä ei linjannut voimakkaasti monikanavaisuuden purun puolesta, muttei myöskään sulkenut purkumahdollisuuksia pois. Kysymys monikanavaisuuden purkamisen laajuudesta ja aikataulusta säilyykin ajankohtaisena sosiaali- ja terveyspolitiikan agendalla.

SOSTE muistuttaa, että järjestämis- ja rahoitusvastuun siirto ei saa heikentää kansalaisten oikeuksia. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus subjektiivisena oikeutena sekä kuntoutuspäätöksiä koskeva muutoksenhaku on säilytettävä. SOSTE korostaa myös muun sosiaali- ja terveydenhuollon jälkikäteisten oikeussuojakeinojen vahvistamista.

Materiaalia

Lisätietoja: SOSTEn erityisasiantuntijat Aleksi Kalenius ja Päivi Opari.