Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä


Etusivu / Uutiset / Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

SOSTE on tänään julkaissut perusturvan roolia ja oikeutusta pohtivan raportin. Raportin voit lukea täältä.

Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: Se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään liiaksi joko teknisiin yksityiskohtiin, pohtimaan etuuksien lyhyen aikavälin taloudellisia kustannuksia tai pelkästään kannustinvaikutuksiin.

Perusturvan tarve ja oikeutus voi jäädä hämärän peittoon joko tietoisesti tai tiedostamatta.
Siksi ajattelun perusteiden selventäminen onkin tärkeää. Perusturvaa ja sen uudistamista koskevaan keskusteluun tarvitaan filosofista jäsentämistä. Sen kautta on helpompi ymmärtää, miksi ja millä tavoin perusturva on välttämätön osa oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry pyrkii strategiansa mukaisesti vähentämään eriarvoistumista. SOSTEn visiona on Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. Tavoitteena on, että sosiaalisista ja terveydellisistä haasteista riippumatta jokaisella on riittävä toimeentulo, ja sitä kautta mahdollisuudet arvokkaaseen elämään. Tärkeää on myös, että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Perusturvalla ja laajemmin sosiaaliturvalla on tässä merkittävä rooli.

SOSTE pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan perusturvan kehittämiseen oman työnsä kautta, kuten kehittämällä omaa perusturvamallia ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä perusturvan kehittämistyöhön mm. TOIMI-hankkeen kautta. Tämä raportti kytkeytyy myös osaksi SOSTEn oman perusturvamallin kehittämistyötä.

Raportin ovat kirjoittaneet yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen ja väitöskirjatutkija Joonas Pennanen.


Miksi perusturvaa tarvitaan?

SOSTE 3/2017
Teppo Eskelinen ja Joonas Pennanen

Miksi perusturvaa tarvitaan? on filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksesta. Raportissa paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo?

Lue raportti pdf-tiedostona (1Mt)
Lue raportti ISSUU-palvelussa


Lisätietoja

Aki SiltaniemiKehittämispäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
aki.siltaniemi(a)soste.fi
050 367 3447

Joonas Pennanen, YTM, filosofi, väitöskirjatutkija
joonas.pennanen(a)jyu.fi

Teppo Eskelinen, YTT, filosofi, yhteiskuntapolitiikan dosentti
teppo.h.i.eskelinen(a)jyu.fi