Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä


Etusivu / Uutiset / Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä

Kuluneen vuoden aikana lääkeasioiden uudistaminen on saanut tuekseen resursseja ja rakenteita, ja työ on lähtenyt etenemään. Työtä viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa, joita ovat lääkehuollon ohjaus ja rahoitus, tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut sekä apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.  

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjesti 13.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa eri tahot keskustelivat lääkeasioiden uudistuksen edistämisestä. 

Lääkehuolto kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin

SOSTE korostaa, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa ja se on kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin. Sote-kokonaisuuteen ja lääkehuollon ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen liittyvät kiinteästi monikanavarahoituksen purkamisessa tehtävät ratkaisut. Asian käsittely on kesken parlamentaarisessa ryhmässä.

Monikanavarahoitukselle tehtävillä ratkaisuilla on vaikutuksia lääkkeen käyttäjiin. Ihmisten kannalta tärkeää on korjata esimerkiksi avo- ja laitoshoidon erilaiset lääkkeiden korvauskäytännöt. Potilaan taloudelliseen asemaan ei pitäisi vaikuttaa se, määrätäänkö lääkitys kotiin vai annostellaanko se sairaalassa, kuten nyt on tilanne. 

SOSTE pitää perustelluimpana monikanavarahoituksen etenemistapana mallia, jossa hyvinvointialueille tulee lääkkeistä sekä rahoitus- että järjestämisvastuu. Malli tulee toteuttaa siten, että hyvinvointialueilla on kokonaisvastuu kaikista alueen asukkaiden lääkkeistä. Kun hyvinvointialueilla on vastuu lääkkeiden lisäksi myös terveydenhuollon matkoista ja sote-palveluista, vastuu ihmisen hoidon kokonaisuudesta on yhdellä taholla. Tämä voi edistää myös sairauskustannusten yhteisen maksukaton luomista, joka on ollut SOSTEn ja monien potilasjärjestöjen pitkäaikainen tavoite.

Lääkkeen käyttäjän on sitouduttava hoitoon

Viimekädessä on niin, että lääkehoito onnistuu vain, jos lääkkeen käyttäjä sitoutuu annettuun hoitoon. Siksi myös kehittämistyötä tulee tehdä niin, että potilasjärjestöt ja lääkkeen käyttäjät ovat siinä mukana. Ihmisiltä pitää muistaa kysyä, mitä he odottavat terveyspalveluiltaan. 

SOSTE pitää arvokkaana, että lääkeasioiden uudistamista on lähdetty viemään eteenpäin avoimella tiedottamisella verkossa. Suuri toive on, että laajaan osallisuuteen, vuoropuheluun ja avoimeen tiedon saantiin pohjautuva työskentelyote jatkuu koko kehittämisprosessin ajan. 

Lue tarkemmin SOSTEn esiin nostamista asioista.