Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukana sosiaaliturvan uudistuskomiteassa


Etusivu / Uutiset / Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukana sosiaaliturvan uudistuskomiteassa

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistyy keväällä 2020. Sitä valmistelemaan perustetaan parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027 saakka. Mukaan valmistelutyöhön otetaan myös järjestöt.

”On erinomaista, että pitkään odotettu sosiaaliturvan kokonaisuudistus saadaan viimein käyntiin. Uudistustyö on välttämätöntä, jotta järjestelmän monimutkaisuus ja turha byrokraattisuus saadaan purettua. Järjestelmästä on tehtävä ihmiselle ymmärrettävä ja selkeä”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

SOSTE on tyytyväinen, että järjestöt otetaan mukaan sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun. ”Järjestöjen asiantuntemus tuo valmisteluun niiden ihmisten näkökulman, joita varten järjestelmä on olemassa”, Kiukas muistuttaa.

Vaikka sosiaaliturvan uudistustyö on pitkäjänteistä, etuusjärjestelmän selkeiden epäkohtien korjaaminen on aloitettava heti. Perusturvan taso on monilta osin jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Sen korottamista on jatkettava määrätietoisesti. Lue lisää perusturvan matalasta tasosta: SOSTEn selvitys: Perusturvaetuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin.

Sosiaaliturvan uudistustyössä on kiinnitettävä huomiota etuuksien ja ansiotulojen nykyistä joustavampaan yhteensovittamiseen. Tavoiteltavaa on, että etuudet vähenevät asteittain, kun työnteko lisääntyy, jotta työn tekeminen on mahdollisimman kannattavaa. Joustava perusturva kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi.

”Järjestelmää on myös muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi muun muassa työttömyysturvan karensseja lyhentämällä ja aktiivisuudesta palkitsemalla”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Hallitusohjelman kirjaus eri etuuksien hakemisen mahdollistamisesta yhdellä hakemuksella on toteutettava sotu-uudistustyön yhteydessä. Päätöksessä olisi sovitettava yhteen nyt eri syistä maksettavat etuuslajit.

”Päätöksen on oltava selkeä, jotta ihminen ymmärtää perusteet päätökselle ja voi tarvittaessa valittaa siitä. Tulevaisuudessa voisi siirtyä veroehdotuksesta oppia ottaen kohti etuusehdotusta”, Järvinen korostaa.

Sosiaaliturvan uudistustyö ajoittuu kahdelle vaalikaudelle. Komitean puheenjohtajaksi on kutsuttu Pasi Moisio. Moisio on sosiaalipolitiikan tutkimusprofessori ja ohjelmajohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Komitean muut jäsenet edustavat kaikkia eduskuntapuolueita sekä alan tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää lähipäivien aikana jäsenten nimeämisestä pyynnöt näille organisaatioille.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.