Sosiaali- ja terveys­järjestöt ovat kommen­toineet ahkerasti hallitus­ohjelmaa

Puhekuplan muotoisessa sanapilvessä suurimpina lukee sanat: huoli, leikkaukset, vaikutukset, järjestöt.

Etusivu / Uutiset / Sosiaali- ja terveys­järjestöt ovat kommen­toineet ahkerasti hallitus­ohjelmaa

Petteri Orpon hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi herättää monenlaisia tuntoja ja huolia laajassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen kentässä. SOSTE kokosi sivuilleen hallitusohjelmasta viisi seurattavaa asiaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään ruohonjuuritason työtä monien heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien parissa. Järjestöillä on hyvä tuntu siitä, millaista apua ja tukea suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan. SOSTE keräsi yhteen omien jäsenjärjestöjensä sekä erilaisten jäsenjärjestöjen muodostamien verkostojen kannanottoja Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Kansalaisareena on huolissaan järjestöihin kohdistuvista leikkauksista, jotka vaikuttavat suoraan heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

”Vapaaehtoistoiminta tulisi nähdä merkittävää yhteiskunnallista arvoa tuottavana asiana ja demokratian perustana, johon investoiminen kannattaa. Nämä investoinnit ovat nyt jääneet hallitusohjelmasta puuttumaan”, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthén toteaa.

Myös Järjestöjen yksinäisyysverkostossa kannetaan huolta järjestöjen mahdollisuudesta tarjota tukea ja apua. Järjestöillä on eri-ikäisten kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä keskeinen rooli, ja niiden hyvät toimintaedellytykset ja riittävät resurssit on turvattava jatkossa. Hallitusohjelmassa kaavaillut leikkaukset järjestöjen avustuksiin heikentävät järjestöjen toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia vähentää yksinäisyyttä.

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto näkee, että hallitusohjelman panostukset kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ovat tärkeitä. Kansanterveysjärjestöt kantavat huolta sote-palvelujen yhdenvertaisuudesta, sairastamisen kustannusten noususta ja alkoholituotteiden saatavuuden lisääntymisestä.

Myös Ehkäisevä päihdetyö EHYT kantaa huolta ongelmien ennaltaehkäisystä. ”Olemme huolissamme hallituksen alkoholipoliittisten linjausten vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan kestävyyteen. Alkoholihaitat heijastuvat väestön työ- ja toimintakykyyn, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä yhteiskunnan taloudelliseen tuottavuuteen”, toteaa EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Mielenterveyspoolin kannanotossa muistutetaan, että hallitusohjelman mielenterveyskirjaukset painottuvat palveluihin. Ongelmien ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen on sen sijaan osoitettu vain vähän resursseja. “Hallituksen on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueille osoitetaan riittävät resurssit lasten ja nuorten terapiatakuun toimeenpanoon sekä hallitusohjelmaan kirjattuun perustason mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen”, Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Petra Nummelin toteaa.

Ensi- ja turvakotien liitosta muistutetaan, miten hallituksen kaavailemat leikkaukset voivat olla kohtuuttomia tilanteessa, jossa elinkustannukset nousevat. ”Lapsiperheiden kannalta erityisen huolestuttavia ovat suunnitelmat ensisijaisten etuuksien leikkauksista ja niiden lapsikorotusten poistamisesta, indeksien jäädyttämisestä, asumistukeen ja myös toimeentulotukeen tehtävät leikkaukset tilanteessa, kun elinkustannukset nousevat koko ajan. Asumiskulut muodostavat lapsiperheiden käytettävissä olevista tuloista suurella osalla perheistä suurimman menoerän”, kirjoittaa Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä. 

Hallitusohjelmasta löytyy myös ilonaiheita. Esimerkiksi Keliakialiitossa iloitaan keliakiakorvauksen saamisesta kaikille alaikäisille ja alemman tulotason aikuisille. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi kertoo, että ”lopputulos on merkittävä näinä taloudellisesti erittäin haastavina aikoina. Liiton tavoitteena oli saada keliakiakorvaus kaikille keliaakikoille, joten kyseessä on puoli voittoa”.

Tutustu sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkemyksiin Petteri Orpon hallitusohjelmasta:

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö
Näytä enemmän >