SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä


Etusivu / Uutiset / SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin.

Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus kattaisi koko toisen asteen koulutuksen. Vähintäänkin olisi syytä harkita oppivelvollisuuden päättymisen säätämistä niin, ettei oppivelvollisuuden pituus riippuisi syntymäajankohdasta.

SOSTE korosti lausunnossaan koko koulutuspolkuun kohdistuvien toimien merkitystä. Kuten ei sosiaali- ja terveyspolitiikassa, myöskään koulutuksessa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia ei voi erottaa eikä niitä pidä asettaa vastakkain. Ennaltaehkäisy on usein korjaavia toimia edullisempaa. Yhteiskunnalla on kuitenkin myös velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimiin, jos ja kun niille on tarvetta. Tämä velvollisuus ei vähene siitä, että ongelma olisi ideaalitilanteessa voitu ennaltaehkäisevin toimin estää. Se, että yhteiskunta olisi ennaltaehkäisevin toimin voinut estää ongelman syntymisen, vain korostaa yhteiskunnan velvollisuutta auttaa ongelman korjaamisessa.

Lisäksi SOSTE kiinnitti huomiota mm. siihen, että hallituksen esityksen tiedot näyttävät aliarvioivan sen joukon koon, joka ei siirry toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen tai tekee siirtymän hyvin myöhään.

Lisätietoja