Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä


Etusivu / Uutiset / Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa.

Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille on päätetty, vuorossa ovat päätökset soten monikanavarahoituksen purkamisesta yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä lääke- ja matkakorvausten osalta.

Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja pohtineiden virkamiesryhmien työ oli lausuntokierroksella kesän aikana, jolloin myös SOSTE ja monet sen jäsenjärjestöt lausuivat hahmotelluista vaihtoehdoista.

SOSTE kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla. SOSTE muistuttaa, että järjestämis- ja rahoitusvastuun siirto ei saa heikentää kansalaisten oikeuksia. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus subjektiivisena oikeutena sekä kuntoutuspäätöksiä koskeva muutoksenhaku on säilytettävä. SOSTE korostaa myös muun sosiaali- ja terveydenhuollon jälkikäteisten oikeussuojakeinojen vahvistamista.

Nyt monikanavarahoituksen purkaminen siirtyy parlamentaariseen valmisteluun. Tällä viikolla nimitetty parlamentaarinen työryhmä valmistelee esityksen monikanavarahoituksen purkamisesta virkamiestyön ja lausuntokierroksen pohjalta. Työryhmän aikataulu on hyvin tiukka ja esityksen tulisi valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. SOSTE seuraa työryhmän työtä sekä tuo järjestöjen näkökulmaa monikanavarahoituksen purun jatkotyöhön.

Materiaalia

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntijat Aleksi Kalenius ja Päivi Opari.