Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustusta haettavana – ”Järjestöjen toiminnalla voidaan merkittävästi tukea ohjelman tavoitteiden toteutumista”


Etusivu / Uutiset / Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustusta haettavana – ”Järjestöjen toiminnalla voidaan merkittävästi tukea ohjelman tavoitteiden toteutumista”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jakamat valtionavustukset Suomen kestävän kasvun ohjelmasta ovat parhaillaan haettavina. Jaettavissa oleva avustuksen enimmäismäärä tälle vuodelle on 47,5 miljoonaa euroa, josta tavoitteena on STM:n mukaan jakaa vähintään 28 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen valtionavustushaku päättyy perjantaina 18. helmikuuta. Haku on osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kautta maksettavaa kansallista tukea.

Ohjelman tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista mielenterveyspalvelut mukaan lukien sekä purkaa koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista myös vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Järjestöt tueksi toteuttamaan ohjelman tavoitteita

Ohjelmaa toteutetaan jokaisella hyvinvointialueella, ja STM myöntää valtionavustusta yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella. Ensimmäisessä haussa valtionavustus myönnetään sille taholle, joka on merkitty hankkeen hallinnoinnista vastaavaksi tahoksi.

SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi kannustaa valtionavustusta hakevia kuntia ja kuntayhtymiä ottamaan järjestöt mukaan hankkeisiin, joihin ne hakevat avustusta.

”Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on osaamista, jolla voidaan ehkäistä ennalta monia ongelmia ja jolla voidaan auttaa ihmisryhmiä, joiden elämään koronaepidemia on vaikuttanut erityisen haitallisesti. Järjestöjen toiminnalla voidaan merkittävästi tukea ohjelman tavoitteiden toteutumista hyvinvointialueilla”, Knaapi sanoo.

Myös SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus välittää osaltaan eteenpäin tietoa valtionavustusmahdollisuudesta.

”Jos järjestöillä on jo nyt tunnistettuja keinoja ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, niiden osalta voisi ottaa yhteyttä omalla hyvinvointialueella hankehakemusta valmisteleviin henkilöihin”, vinkkaa Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström.

STM myöntää avustuksia kahdessa hakuvaiheessa. Ensi syksyn valtionavustushaku koskee vuosia 2023–2025.

Lisätietoja antavat SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi ja Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström.

Lisää tietoa ensimmäisestä valtionavustushausta STM:n verkkosivuilla.