Terveysjärjestöt vetoavat: Lääkkeiden vuosiomavastuun ositusta tarvitaan kipeästi


Etusivu / Uutiset / Terveysjärjestöt vetoavat: Lääkkeiden vuosiomavastuun ositusta tarvitaan kipeästi

Yhdeksän terveysjärjestöä vetoaa Petteri Orpon hallitukseen, jotta hallitusohjelmaan sisältyvä lääkkeiden vuosiomavastuun ositus etenisi nopeasti. Järjestöjen mielestä monen pitkäaikaissairaan kannalta kirjaus lääkkeiden vuosiomavastuun osittamisesta on tervetullut. Kalenterivuosittainen liki 600 euron vuosiomavastuu on kohtuuton etenkin pienituloisille ja erityisesti nykytilanteessa, jossa vuosittain yli 8000 potilasta joutuu maksamaan sen yhdellä kertaa.

Jos hallitusohjelman kirjaus toteutuu, vuosiomavastuun voisi jatkossa maksaa vuoden aikana useammassa erässä. Tämän tavoitteen edistämiseksi muodostettiin vuonna 2021 useiden eri järjestöjen ja tahojen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet ovat työskennelleet vuosiomavastuun osituksen puolesta useita vuosia.

“Uudistus on erittäin tarpeellinen. Erityisesti monisairaat ja pitkäaikaissairaat, joilla korkeita lääkekustannuksia kertyy vuodesta toiseen, saisivat helpotusta maksutaakkansa hallintaan”, toteaa yhteistyöverkoston puheenjohtajana toiminut Lääkäriliiton politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Kiitämme linjauksen lisäämisestä hallitusohjelmaan. Katsomme, että uudistus tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, sairastavien maksutaakkaa lisäämättä.

“On myös huolehdittava siitä, ettei lääkkeiden arvonlisäveron nosto johda lääkehoidon epäonnistumisiin tai keskeytyksiin”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

Pitkäaikaissairaudet kuormittavat sairastavan taloutta monin tavoin. Tämä voi johtaa tinkimiseen muista välttämättömistä menoista. Osa jättää jopa tarpeellisen lääkkeen ostamatta tai lykkää sitä, jolloin lääkehoidon aloitus viivästyy. Tämä on niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta huonoin mahdollinen tilanne. Tehokas ja toimiva lääkehoito turvaa sairastavan hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lääkkeiden vuosiomavastuun osituksesta saatuja kokemuksia voi jatkossa hyödyntää muiden maksukattojen osituksessa. Onkin hyvä, että hallituksessa arvioidaan maksukattoja koskevia selvitystarpeita.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto, SOSTE, Suomen syöpäpotilaat, Lääketeollisuus, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Apteekkariliitto sekä Psoriasisliitto.

Lääkäriliiton yhteystiedot

Näytä enemmän >