Verktyg för organisationer till att förebygga penningspelsskadeverkningar


Etusivu / Uutiset / Verktyg för organisationer till att förebygga penningspelsskadeverkningar

SOSTE har idag publicerat en anvisning för vårdorganisationerna gällande förebyggande av spelskadeverkningar. Anvisningens målsättning är att öka på medlemsorganisationernas kunskap om penningspel, de skadeverkningar som dessa orsakar samt förebyggande åtgärder.

Anvisningens målsättning är att vårdorganisationerna får mera kunskap om de skadeverkningar som penningspel orkar samt de effekter skadeverkningarna har på samhällelig och individuell nivå. I anvisningen får man också kunskap om de risksituationer som utsätter personer för penningspelsskadeverkningar. Anvisningen ger information om olika verktyg som organisationer kan använda för att förebygga penningspelsskadeverkningar inom sin egen medlemskår eller för sin egen målgrupp. Anvisningens målsättning är också att stöda i hur man kan identifiera en person som lider av penningspelsskadeverkningar och hur man kan hjälpa hen till vård.

Tapio Jaakkola har skrivit anvisningen. Jaakkola har jobbat inom vårdorganisationer i 23 år bland annat som verksamhetsledare för Irti Huumeista ry och som projektledare för Peluuri.

Bekanta er med anvisningen gällande penningspelsskadeverkningar för SOSTE:s medlemmar

Bekanta er också med SOSTE: s penningspelspolitiska program