Skip to content

Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt

SOSTE on laatinut jäsenilleen rahapelihaittojen ehkäisyyn ohjeet, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta rahapeleistä sekä niiden aiheuttamista haitoista ja ennaltaehkäisystä.

Ohjeistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysjärjestöt

   • tietävät, millaisia haittoja rahapelit voivat aiheuttaa ja mitkä ovat haittojen yhteiskunnalliset ja yksi­lölliset vaikutukset,
   • osaavat tunnistaa rahapelihaitoille altistavia riskitilanteita omassa jäsentoiminnassaan ja/tai oman kohderyhmän piirissä,
   • hyödyntävät toimintamalleja ja työkaluja rahapelihaittojen ehkäisemiseen oman jäsenkunnan tai kohderyhmän pii­rissä sekä
   • tunnistavat ja osaavat tarvittaessa ohjata hoitoon rahapelihaitoista kärsivän henkilön.

Lataa ohjeistus

Ohjeistuksen on laatinut pelihaitta-asiantuntija Tapio Jaakkola yhdessä SOSTEn kanssa.

Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf, 350 kt).

Social- och hälsovårdsorganisationer och förebyggandet av penningspels skadeverkningar – information, anvisningar och procedurer (pdf, 350 kb).

Lisämateriaali

Tutustu SOSTEn rahapelipoliittiseen ohjelmaan.

Järjestö, tarkista nopealla testillä, miten voit parantaa peliongelmien ehkäisyä omassa järjestössäsi!

Hyödynnä myös ohjeista laadittu PowerPoint-esitys: pdf | pttx.

Rahapelaamisen haittoja on ehkäistävä entistä tehokkaammin ja ongelmapelaamista on saatava vähennettyä.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Ajankohtaista rahapeleistä

Blogi

16.9.2020 09:00

Kuka saa hyötyä rahapelirahoista?

Avustusjärjestelmä Olemme lukeneet viime aikoina sosiaalisesta mediasta, kuinka teemme järjestötyötämme ”Veikkaus-verirahoilla” ja kuinka toimintamme on ”rahapeliriippuvaista”. Veikkaus-varojen jakaminen tieteen, taiteen, nuorisotyön, urheilun, liikunnan, hevosurheilun ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen on punainen vaate osalle keskustelijoista. Jotkut järjestöt ja henkilöt ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi tuotuaan esiin suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän hyviä ja toimivia puolia myös järjestöjen rahoitusmallin suhteen. Osalle kärjekkäistä […]

Blogi

14.9.2020 12:30

Mitä voimme tehdä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi?

Kansalaisyhteiskunta SOSTE on julkaissut Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf) -ohjeistuksen pelihaittojen ehkäisystä SOSTEn jäsenjärjestöille. Siinä ydinajatus on, että se koskee kaikkia järjestöjä ja kaikki voivat toimia. Rahapelien tuottamat haitat ovat nousseet julkiseen keskusteluun viimeisen vuoden aikana aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kun aiemmin rahapelit nähtiin yleensä yhteiskunnalle hyvää tuottavana viihteenä, nyt […]

Blogi
erityisasiantuntija

9.9.2020 14:00

SOSTEpodcast: Rahapelihaittojen ehkäisy järjestöissä

Kansalaisyhteiskunta Useiden järjestöjen avustukset tulevat veikkausvoittovaroista, mutta onko pelihaittojen ehkäiseminen tällöin kaikkien järjestöjen velvollisuus? Aiheesta ovat Kirsi Marttisen kanssa keskustelemassa EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö  Riitta Matilainen, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sekä SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTE on myös julkaissut Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf) -oppaan sote-järjestöille pelihaittojen ehkäisyyn. Kuuntele podcast alta. […]