Skip to content

Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt

SOSTE on laatinut jäsenilleen rahapelihaittojen ehkäisyyn ohjeet, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta rahapeleistä sekä niiden aiheuttamista haitoista ja ennaltaehkäisystä.

Ohjeistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysjärjestöt

   • tietävät, millaisia haittoja rahapelit voivat aiheuttaa ja mitkä ovat haittojen yhteiskunnalliset ja yksi­lölliset vaikutukset,
   • osaavat tunnistaa rahapelihaitoille altistavia riskitilanteita omassa jäsentoiminnassaan ja/tai oman kohderyhmän piirissä,
   • hyödyntävät toimintamalleja ja työkaluja rahapelihaittojen ehkäisemiseen oman jäsenkunnan tai kohderyhmän pii­rissä sekä
   • tunnistavat ja osaavat tarvittaessa ohjata hoitoon rahapelihaitoista kärsivän henkilön.

Lataa ohjeistus

Ohjeistuksen on laatinut pelihaitta-asiantuntija Tapio Jaakkola yhdessä SOSTEn kanssa.

Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf, 350 kt).

Social- och hälsovårdsorganisationer och förebyggandet av penningspels skadeverkningar – information, anvisningar och procedurer (pdf, 350 kb).

Lisämateriaali

Tutustu SOSTEn rahapelipoliittiseen ohjelmaan.

Järjestö, tarkista nopealla testillä, miten voit parantaa peliongelmien ehkäisyä omassa järjestössäsi!

Hyödynnä myös ohjeista laadittu PowerPoint-esitys: pdf | pttx.

Rahapelaamisen haittoja on ehkäistävä entistä tehokkaammin ja ongelmapelaamista on saatava vähennettyä.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Ajankohtaista rahapeleistä

Koulutus
27.5.2021 9.00 - 11.00

Rahapelihaittakoulutus järjestöille

Järjestöille

Blogi

25.1.2021 09:30

Jokainen meistä voi tehdä jotain rahapelihaittojen ehkäisemiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTE julkaisi lokakuussa 2020 sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnatun ohjeistuksen rahapelihaittojen ehkäisyn tueksi. Ohjeistukseen on kerätty tietoa, vinkkejä ja toimintamalleja erityisesti niitä toimijoita silmällä pitäen, joiden toiminta ei suoraan kohdistu pelihaittoihin, ongelmapelaajiin tai heidän lähipiiriinsä. Oppaan tärkein viesti on: pelihaittojen ehkäisy koskettaa meitä kaikkia, ja jokainen meistä voi tehdä jotain. Järjestöbarometri 2020:n mukaan sote-järjestöt ovat valmiita […]

Uutinen

20.1.2021 11:09

Uuden arpajaislain tehtävänä on pelihaittojen vähentäminen

Avustusjärjestelmä Hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta sisältää konkreettisia toimia pelihaittojen vähentämiseen. Esitys tarjoaa viranomaisille ja Veikkaus Oy:lle entistä paremmat mahdollisuudet puuttua epäkohtiin sekä mahdollistaa pelihaittojen vähentämisen sekä riskipelaajien auttamisen. Arpajaislakiin on tulossa säännökset pakollisesta tunnistautumisesta. Vasta tunnistautumisen jälkeen Veikkaus Oy:n rahapelien pelaaminen on mahdollista. Tunnistautuminen tulee tulevaisuudessa kattamaan kaikki yhtiön rahapelit raaputusarvat mukaan lukien. Tunnistautumisen tarkoituksena on vähentää haitallista pelaamista sekä auttaa […]