Valmisteilla olevat lausunnot

 • Työ- ja elinkeinoministerille: Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (VN/21718/2023).
  Lausuntoaikaa 7.10.2023 asti.
  Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.

 • Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 14/2023 vp).
  Lausuntoaikaa 9.10.2023 asti.
  Valmistelija erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

 • Valtiovarainministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotikuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/23399/2021).
  Lausuntoaikaa 20.10.2023 asti.
  Valmistelija erityisasiantuntija Emily Strohm.

 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/8329/2023).
  Lausuntoaikaa 23.10.2023 asti.
  Valmistelija erityisasiantuntija Emily Strohm.

Valmiit lausunnot

Näytä enemmän >