Valmisteilla olevat lausunnot

  • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta (VN/28904/2022). Lausuntoaikaa 2.12.2022 asti.
    Valmistelijoina erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh ja erityisasiantuntija Päivi Opari.

Valmiit lausunnot

Näytä enemmän >