Valmisteilla olevat lausunnot

  • Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta
  • (HE 247/2022 vp). Lausuntoaikaa 7.2.2023 asti.
    Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari.

  • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä (VN/32862/2022). Lausuntoaikaa 24.2.2023 asti.
    Valmistelijoina erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh ja erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi.

Valmiit lausunnot

Näytä enemmän >