Järjestöjen ja alueiden yhteistyölle on luotava toimivat rakenteet

  • Hyvinvointialueen kumppanuudesta ja yhteistyörakenteesta järjestöjen kanssa on sovittava hyvinvointialuestrategiassa.
  • Hyvinvointialueille on nimettävä järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Jokaisen järjestön kuuleminen erikseen on hyvinvointialueelle mahdoton tehtävä. Siksi tarvitaan kansalaisjärjestökenttää kokoavia toimintarakenteita, jotka keräävät järjestöt yhteen. Järjestöyhteistyötä kokoava rakenne edistää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja toimii järjestökentän äänenä. Se myös tukee järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Yhteistyörakenteita on hyödynnettävä myös palveluiden käyttäjien kuulemisessa ja osallistamisessa palveluiden kehittämiseen.

Yhteistyörakenteen toimintaa organisoimaan tarvitaan hyvinvointialueen puolelta nimetty järjestökoordinaattori. Tätä tehtävää voi hoitaa esimerkiksi alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava henkilö. Järjestökoordinaattori vastaa yhteistyöstä hyvinvointialueen ja kansalaisjärjestöjen välillä ja tuntee alueensa järjestötoiminnan.


Palaa SOSTEn aluevaalit-sivulle.