Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

  • Hyvinvointialueen ja kuntien on sovittava sote-järjestöavustamisen jatkumisesta ilman katkoksia osana hyvinvointialuestrategiaa. Vain siten voidaan turvata järjestöjen tuki ja apu sitä tarvitseville.
  • Strategiassa on linjattava, miten hyvinvointialue rahoittaa järjestöjen toimintaa sekä tarjoaa järjestöille ja vapaaehtoisille mahdollisuuksia käyttää hyvinvointialueen tiloja toimintaansa.

Jotta järjestöjen toiminta ja tuki alueen asukkaille voi jatkua katkeamattomasti myös tulevaisuudessa, hyvinvointialueen tuesta ja kumppanuudesta järjestöjen kanssa on päätettävä hyvinvointialuestrategiassa. Strategiassa on määriteltävä, miten hyvinvointialue rahoittaa järjestöjen toimintaa ja tarjoaa järjestöille sekä vapaaehtoisille mahdollisuuksia käyttää hyvinvointialueen tiloja toimintaansa. Erilaisia järjestöstrategioita on jo aikaisemmin toteutettu osassa maakunnista, ja niistä nousseet toimenpiteet ovat lisänneet järjestöjen näkyvyyttä ja tehostaneet yhteistä toimintaa.

Hyvinvointialuestrategiassa on määriteltävä myös asukkaiden esteettömät ja saavutettavat osallistumis- ja vaikuttamiskanavat sekä asukasfoorumit. Tässä työssä on keskeistä hyödyntää kansalaisyhteiskunnan osaamista. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus osallistua ja tulla kuulluksi.


Palaa SOSTEn aluevaalit-sivulle.