Anna-Maja Henriksson: Ihmisläheisen EU:n puolesta

Opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson SOSTEn eduskuntapuolueiden Hyvinvoiva Eurooppa -eurovaaliblogisarjan kirjoittajakuvassa.

Etusivu / Blogi / Anna-Maja Henriksson: Ihmisläheisen EU:n puolesta

Elämme epävarmoja aikoja, jolloin Suomi tarvitsee vahvan EU:n. EU alkoi yhteisenä rauhanprojektina. RKP haluaa jatkaa työtä rauhan ja vakauden puolesta Euroopassa, sellaisen unionin puolesta, jossa oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan, talous voi kasvaa ja yritykset kukoistavat ja jossa kansalaiset voivat vaikuttaa ja vapaasti toteuttaa unelmiaan.

Pohjimmiltaan turvallisuudessa on aina kyse myös perusarvojemme vaalimisesta. EU:ssa tarvitaan niitä liberaaleja voimia, jotka kaikissa tilanteissa puolustavat demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vähemmistöjen oikeuksia.

Kansalaisyhteiskunta on aivan keskeisessä asemassa, mitä tulee demokratian puolustamiseen. Vapaus on arvokkainta, mitä meillä on. Vapaus elää omannäköistä elämää, vapaus liikkua, vapaus ilmaista itseään ja ottaa osaa yhteiskunnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Olemme nähneet omin silmin, miten käy valtioissa, joissa kansalaisyhteiskunta ei ole yhtä vahva kuin monissa EU-maissa.

Hyvinvoivat eurooppalaiset

Haluamme RKP:ssa nähdä menestyvän EU:n, mikä edellyttää myös investointeja kansalaisten hyvinvointiin. Meidän on huolehdittava hyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Tiedämme nyt, koronakriisin jälkeen, että EU:n on syytä lisätä yhteistyötä terveydenhuollon alalla, jotta voimme tulevaisuudessa turvata kaikkien EU-kansalaisten hyvinvoinnin. Pandemian aikana EU myös näytti vahvuutensa, ja EU:n ansiosta saimme nopeasti rokotteita kaikille kansalaisille.

Mitä RKP ajattelee tulevasta kaudesta? Katsomme, että EU-kansalaisille on taattava perustason sosiaali- ja terveydenhuolto riippumatta siitä, missä he oleskelevat EU:ssa. Pyrimme edistämään rajat ylittävää yhteistyötä varmistaaksemme, että kansalaiset voivat saada tarvitsemaansa terveydenhuoltoa kansallisten rajojen yli, samalla säilyttäen korkeat laatustandardit. Tarvitsemme yhteisen käytännön EU-alueella koskien terveystietoja, jotta voimme jakaa tarvittavat tiedot.

Monet EU-maat ovat sosiaali- ja terveydenhuoltokysymyksissä samanlaisten haasteiden edessä työvoimapulan ja väestön ikääntymisen vuoksi. Yhteiseen tutkimukseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen tulee panostaa. Terveyden ja hyvinvoinnin vaikutukset on huomioitava laaja-alaisesti EU:n päätöksenteossa. 

Vahva talous luo perustan hyvinvoinnille

EU:n on oltava globaali voima, joka vastustaa protektionismia. Vaikka onkin tärkeää säilyttää ja vahvistaa EU:n riippumattomuus tietyillä tuotannonaloilla, meidän on edelleen puolustettava ja edistettävä globaalia vapaakauppaa. EU:n on asetettava korkeat standardit tavaroille ja palveluille, ja vaadittava, että myös muut maat pyrkivät samoihin standardeihin.

EU:n talouspolitiikan keskeisin ja tärkein tavoite on vahvat sisämarkkinat. Vahvojen sisämarkkinoiden avulla varmistamme talouskasvun, joka luo hyvinvointia koko unionille. Suomen viennistä yli puolet suuntautuu EU-maihin. On Suomen etu, että EU:n sisämarkkinat vahvistuvat ja muuttuvat sujuvammiksi ja tuottavammiksi.

EU:n taloudellinen kehitys ei saa jäädä muiden suurten talouksien jälkeen. Työskentelemme sääntöihin perustuvan maailmankaupan puolesta, ja tässä työssä EU:lla on keskeinen rooli. Brexit on paljastanut, kuinka hankalaa on olla sisämarkkinoiden ulkopuolella. Sisämarkkinat, jotka perustuvat tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, ovat Euroopan menestyksen avain. Se luo yhtenäisyyttä ja mahdollistaa myös osaltaan panostuksia hyvinvointiin.

Sosiaalista ja globaalia vastuuta

EU:n pitää olla vahva unioni, joka kantaa sosiaalista ja globaalia vastuuta. Työskentelemme kielivähemmistöjen ja muiden vähemmistöjen oikeuksien ja edustuksen turvaamiseksi koko EU:ssa. Edistämme osallistavaa ja monikulttuurista Eurooppaa. Haluamme myös nähdä aktiivisen EU:n, joka edistää tasa-arvoa ja torjuu väkivaltaa naisia ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Vastustamme kaikenlaista rasismia ja vihaa muita ihmisiä kohtaan. Tuemme YK:n pakolaiskonventiota ja oikeutta turvapaikkaan.

Kansainväliset sopimukset luovat turvallisuutta. EU:n arvopohjaa pitää vahvistaa, ei heikentää. Kaikkien EU-maiden on kannettava vastuunsa perustavanlaatuisten arvojemme mukaisesti, jotka koskevat kaikkien yhtäläistä arvoa ja oikeutta inhimilliseen kohteluun.

Yhdessä edistämme ihmisläheistä EU:ta, jossa yhteisöllisyys on vahva ja jossa vapaa liikkuvuus toimii hyvin.

Anna-Maja Henriksson
opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja

Kirjoitus on osa SOSTEn eurovaaliblogien sarjaa, jonka teemana on hyvinvoiva Eurooppa. Blogisarja nostaa esiin eduskuntapuolueiden näkemyksiä kesäkuun 2024 europarlamenttivaalien alla. Kirjoitusten järjestys on arvottu.

Tutustu myös muihin sarjan blogikirjoituksiin: