Antti Lindtman: Vastakkain­asettelu on lisääntynyt

SDP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Lindtman SOSTEn eduskuntapuolueiden Hyvinvoiva Eurooppa -eurovaaliblogisarjan kirjoittajakuvassa.

Etusivu / Blogi / Antti Lindtman: Vastakkain­asettelu on lisääntynyt

Näissä vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta ja sielusta. Euroopan unioni perustettiin takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Nyt unionissa käydään jälleen taistoa arvoista.

Politiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut kovemmaksi. Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen sekä tasa-arvon edistämisen kaltaiset asiat eivät ole enää itsestäänselvyyksiä.

Kesäkuun EU-vaaleissa päätetään, annetaanko Suomessakin nähdyn, yhteiskunnan vastakkainasettelua lisäävän ja luottamusta rapauttavan kehityksen laajentua ja jatkua myös EU:ssa. 

Euroopan pitää olla suunnannäyttäjä

Globaalisti Eurooppaa pidetään oikeudenmukaisen, demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan mallina. Eurooppalaiset normit toimivat maailmanlaajuisesti ohjenuorana ympäristönsuojelussa, terveydenhuollossa sekä elintarvike- ja tekstiiliteollisuudessa. Teknologiayhtiöt muuttavat tuotteitaan ja datapolitiikkaansa EU-standardien mukaisiksi. Kun muualla maailmassa on käsillä yhteiskunnallinen muutos, mallia sosiaalisiin innovaatioihin katsotaan Euroopasta.

EU:n vaikutuspiiri on siis koko maailma. Me SDP:ssä haluamme rakentaa Euroopan unionia, jossa jokainen ihminen pidetään mukana, hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus kasvaa yhteiskuntien sisältä vakautena, luottamuksena ja tulevaisuuden uskona. Vahva kansalaisyhteiskunta on avainasemassa siinä, että ihmisten usko tulevaan säilyy.

Kansalaisyhteiskunta edistää demokratiaa 

Suomessa luotetaan järjestöihin ja niiden kykyyn edistää meille kaikille tärkeitä asioita, kuten köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä. Kansalaisyhteiskunta, järjestöt ja ammattiliitot ovat etulinjassa puolustamassa ja kehittämässä hyvinvointiyhteiskuntaa.

Kansalaisten mahdollisuudet edistää omia oikeuksiaan järjestäytymisen kautta on turvattava kaikilla yhteiskunnan alueilla. Suomen hallituksen tekemät järjestöihin kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Kansalaisjärjestöillä on myös merkittävä rooli demokratian edistämisessä, sillä ne ovat usein tärkeimpiä ja tehokkaimpia edunvalvojia. Järjestöjen tekemä vaikuttamistyö lisää päätöksenteon avoimuutta ja moniarvoisuutta ja siten vahvistaa demokratiaa. 

S&D-ryhmä, johon SDP Euroopan parlamentissa kuuluu, pyrkii varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet säilyvät ja vahvistuvat vastustaen voimakkaasti pyrkimyksiä kaventaa järjestöjen toimintatilaa tai heikentää niiden vaikutusmahdollisuuksia. Turvaamalla kansalaisyhteiskunnan toiminta varmistetaan, että Euroopan unioni pysyy kansalaistensa tukena ja edistää yhteiskunnallista kehitystä, jossa sosiaaliset oikeudet otetaan huomioon. Sosiaaliset oikeudet ovat oikeudenmukaisen ja osallistavan yhteiskunnan perusta – ne takaavat jokaisen yksilön tasa-arvoisen kohtelun, yhtäläiset mahdollisuudet ja suojan syrjinnältä.

Kansalaisyhteiskunnan vahvuus piilee sen kyvyssä mobilisoida kansalaisia ja tuoda esiin näkökulmia, jotka saattaisivat muuten jäädä huomiotta. Ne tuovat äänen niille, joita ei muuten kuultaisi. 

Antti Lindtman
SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja

Kirjoitus on osa SOSTEn eurovaaliblogien sarjaa, jonka teemana on hyvinvoiva Eurooppa. Blogisarja nostaa esiin eduskuntapuolueiden näkemyksiä kesäkuun 2024 europarlamenttivaalien alla. Kirjoitusten järjestys on arvottu.

Tutustu myös muihin sarjan blogikirjoituksiin: