Skip to content

En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet

19.10.2021 9.02

Aluevaalit
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitPå svenskaSote-järjestötSote-uudistus

Hösten är redan långt hunnen och nu framskrider vårdreformen i de nya välfärdsområdena i olika delar av landet.

Projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners syntes under sommaren, efter att vårdreformens lagpaket godkänts, i insändarspalterna i olika regionala tidningar. Arbetet med att säkra organisationernas roll i Finland efter vårdreformen har fortsatt aktivt också efter det.

I slutet av augusti ordnade vi ett webbinarium för 400 deltagare om inledandet av välfärdsområdenas beredningsarbete.

Dessutom har vi under hösten haft en stödjande roll för organisationerna att komma med i beredningsarbetet. Vi har hållit talturer för till exempel SOSTE: s nätverk, på nationella förbunds seminarier och andra nationella arenor, såsom Kansalaisjärjestöakatemia.

I början av hösten färdigställdes organisationernas vägkarta för samarbete, som stöder vårdorganisationerna när vårdreformen framskrider. I vägkartan finns centralt innehåll för organisationerna och hörnstenar för påverkansarbete i välfärdsområdenas beredning. Den sammanlänkas i innehåll och utformning med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) vägkarta för regionalt verkställande som stöder välfärdsområdenas verkställande av vårdreformen.

Organisationernas verksamhetsförutsättningar på tapeten, bidragsenkät till kommunerna på gång

Ett av höstens samtalsämnen i vårdreformen har varit organisationernas verksamhetsförutsättningar. Speciellt organisationernas kommunala bidrag har lyfts fram i en del av kommunerna och i välfärdsområdenas beredning.

Vi håller på och samlar information om bidragen samt redan existerande lösningar, vilka områdena kan utnyttja när de utvecklar organisationernas understöds- och bidragsformer. Dessutom håller vi på och utformar en enkät kring bidrag, med vilken vi vill utreda kommunernas förhållning till organisationernas bidrag både under nästa år samt i ett längre perspektiv.

Vi har diskuterat oron kring de kommunala bidragen och partnerskap också med bland andra ansvariga tjänstemän på SHM.

Samarbete med THL och SHM fortsätter

Vi har deltagit i välfärdsområdenas beredning genom SHM: s arbetsgrupp. Genom gruppen kan vi påverka viktiga teman för organisationerna i beredningen.

Andra samarbetspartners på nationell nivå är till exempel THL och Kommunförbundet. Tillsammans med THL har vi till exempel planerat kommande verksamhet, som gemensamma evenemang.

Eftersom tyngdpunkten för vårdreformen har förflyttats till välfärdsområdena så har vi hållit kontakt med områdenas organisationsnätverk samt Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Tillsammans med våra regionala partners har vi gått igenom läget för vårdreformens verkställighet i området.

Snart är det dags att vända blicken mot välfärdsområdesvalet

Vi och hela organisationsfältet måste snart vända blicken mot välfärdsområdesvalet, där de första politiska beslutsfattarna för välfärdsområdena väljs. Valet hålls i januari och de invalda inleder sitt arbete i mars 2022.

De invalda i områdena beslutar om välfärdsområdesstrategin och tjänstestrategin, i vilka det är viktigt att organisationernas verksamhet och tjänster är med. Detta kräver en stor arbetsinsats av oss och hela vårdorganisationsfältet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]