En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet


Etusivu / Blogi / En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet

Hösten är redan långt hunnen och nu framskrider vårdreformen i de nya välfärdsområdena i olika delar av landet.

Projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners syntes under sommaren, efter att vårdreformens lagpaket godkänts, i insändarspalterna i olika regionala tidningar. Arbetet med att säkra organisationernas roll i Finland efter vårdreformen har fortsatt aktivt också efter det.

I slutet av augusti ordnade vi ett webbinarium för 400 deltagare om inledandet av välfärdsområdenas beredningsarbete.

Dessutom har vi under hösten haft en stödjande roll för organisationerna att komma med i beredningsarbetet. Vi har hållit talturer för till exempel SOSTE: s nätverk, på nationella förbunds seminarier och andra nationella arenor, såsom Kansalaisjärjestöakatemia.

I början av hösten färdigställdes organisationernas vägkarta för samarbete, som stöder vårdorganisationerna när vårdreformen framskrider. I vägkartan finns centralt innehåll för organisationerna och hörnstenar för påverkansarbete i välfärdsområdenas beredning. Den sammanlänkas i innehåll och utformning med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) vägkarta för regionalt verkställande som stöder välfärdsområdenas verkställande av vårdreformen.

Organisationernas verksamhetsförutsättningar på tapeten, bidragsenkät till kommunerna på gång

Ett av höstens samtalsämnen i vårdreformen har varit organisationernas verksamhetsförutsättningar. Speciellt organisationernas kommunala bidrag har lyfts fram i en del av kommunerna och i välfärdsområdenas beredning.

Vi håller på och samlar information om bidragen samt redan existerande lösningar, vilka områdena kan utnyttja när de utvecklar organisationernas understöds- och bidragsformer. Dessutom håller vi på och utformar en enkät kring bidrag, med vilken vi vill utreda kommunernas förhållning till organisationernas bidrag både under nästa år samt i ett längre perspektiv.

Vi har diskuterat oron kring de kommunala bidragen och partnerskap också med bland andra ansvariga tjänstemän på SHM.

Samarbete med THL och SHM fortsätter

Vi har deltagit i välfärdsområdenas beredning genom SHM: s arbetsgrupp. Genom gruppen kan vi påverka viktiga teman för organisationerna i beredningen.

Andra samarbetspartners på nationell nivå är till exempel THL och Kommunförbundet. Tillsammans med THL har vi till exempel planerat kommande verksamhet, som gemensamma evenemang.

Eftersom tyngdpunkten för vårdreformen har förflyttats till välfärdsområdena så har vi hållit kontakt med områdenas organisationsnätverk samt Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Tillsammans med våra regionala partners har vi gått igenom läget för vårdreformens verkställighet i området.

Snart är det dags att vända blicken mot välfärdsområdesvalet

Vi och hela organisationsfältet måste snart vända blicken mot välfärdsområdesvalet, där de första politiska beslutsfattarna för välfärdsområdena väljs. Valet hålls i januari och de invalda inleder sitt arbete i mars 2022.

De invalda i områdena beslutar om välfärdsområdesstrategin och tjänstestrategin, i vilka det är viktigt att organisationernas verksamhet och tjänster är med. Detta kräver en stor arbetsinsats av oss och hela vårdorganisationsfältet.