Skip to content

Maaliskuu on merkkipaalu Järjestöjen sote-muutostuelle: aluevaltuustot aloittivat ja muutostuki täyttää vuoden

8.3.2022 8.30

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Järjestöjen sote-muutostuen toiminta käynnistyi toden teolla vuosi sitten maaliskuussa. Vuosi on ollut työntäyteinen. Aluksi muutostuki organisoitui ja teki toimintaansa tutuksi. Kun sote-lakipaketti kesällä hyväksyttiin, tekemisen painopiste siirtyi alueille.

Historian ensimmäiset aluevaltuustot aloittivat toimintansa tiistaina 1. maaliskuuta. Muutostuki on valmistellut järjestöjen merkitystä ja monipuolista toimintaa kuvaavaa materiaalia uusien aluevaltuutettujen perehdyttämiseen.

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen terveiset uusille aluevaltuutetuille: järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön

Muutostuki toimii yhdyspinnoilla kansallisesti ja alueellisesti

Järjestöjen sote-muutostuki on alkuvuonna jatkanut vaikuttamista kansallisesti ja alueellisesti. Järjestöjen kannalta merkittävä paikka on yhdyspintavalmistelu, johon muutostuki on osallistunut sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kautta että useilla hyvinvointialueilla aluetyön kautta.

Muutostuki on mukana myös STM:n yhdyspintojen valmisteluryhmän järjestämässä Järjestöt sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimien uudistuksessa -seminaarissa. Seminaari pidetään tiistaina 22. maaliskuuta, ja sitä voi seurata verkon kautta.

Lue lisää: Järjestöt sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa -seminaari soteuudistus.fi-sivustolla

Järjestöjen sote-muutostuki ja SOSTEn edustaja ovat käyneet lähes jokaisella hyvinvointialueella pienimuotoiset aluekeskustelut yhdessä hyvinvointialueiden edustajien kanssa. Keskustelut ovat lisänneet kansallista ja alueellista vuoropuhelua sekä tietoutta hyvinvointialuevalmistelun etenemisestä.

Vaikuttamisen kärki kohti hyvinvointialueiden strategioita ja palvelupolkuja

Keväällä tärkeä vaikuttamisen paikka on hyvinvointialueiden strategiat. Järjestöjen toiminta tulee saattaa osaksi hyvinvointialueiden strategioita ja järjestöjen toimintaedellytyksistä pitää huolehtia myös jatkossa. Järjestöjen ja alueiden yhteistyölle on oltava toimivat rakenteet.

Lue lisää: Järjestöt: Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista

Strategiavaikuttamisen pohjaksi SOSTE keräsi helmikuussa verkossa pidetyn aivoriihen avulla järjestöjen näkemyksiä järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä. Muutostuki saa aivoriihestä materiaalia hyvinvointialuestrategioihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategioihin ehdotettaviksi kirjauksiksi.

Lue lisää: Järjestöt mukaan hyvinvointialueiden strategioihin – tule mukaan kertomaan, miten järjestöt pitäisi huomioida hyvinvointialueiden suunnitelmissa

Strategioiden lisäksi tulevaisuuden tärkeä vaikuttamisen teema on järjestöjen pääseminen mukaan hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuihin. Tässä muutostuen apuna on tiivis yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämishankkeiden väen kanssa. Järjestöjen toiminnan ja osaamisen avulla uudistuvista palveluista voidaan tehdä nykyistä ihmislähtöisempiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]