Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhets­förutsättningar, början av året tillsammans mot välfärds­områdesvalet

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhets­förutsättningar, början av året tillsammans mot välfärds­områdesvalet

Organisationernas verksamhetsförutsättningar, välfärdsområdesvalet och samarbete med olika intressentgrupper. Dessa är de teman som har präglat slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

I november inledde projektet de regionala diskussionerna med beredningsorganen i välfärdsområdena. Målsättningen för den regionala turnén är att stärka organisationernas dialog mellan den nationella och regionala nivån. På grund av coronaläget har en del av diskussionerna flyttats, men förhoppningsvis kan dessa föras i början av 2022.

När verkställandet av social- och hälsovårdsreformen framskrider skapas också kunskapsbehov. I början av december höll projektet och SOSTE ett arbetsmöte för organisationernas verksamhetsledare, där man gav bland annat tips på hur man skapar kontakter i välfärdsområdena samt så fick vi höra en taltur om aktuellt från STEA.

Det täta samarbetet med THL och SHM fortsätter, kontakter med välfärdsområdenas kommunikatörer är under uppbyggnad

Samarbetet mellan ”Järjestöjen sote-muutostuki” och THL har blivit ännu mera tätt. Det viktigaste i samarbetet är att dela god praxis och kunskap om beredning.

På SHM: s regionala seminarium i november om organisationssamarbete hade koordineringen av ”muutostuki” en samlande roll för social- och hälsovårdsorganisationerna samt en taltur om vägkartan för organisationernas samarbete, där de viktigaste delarna för organisationernas påverkansarbete i vårdreformen lyfts fram.

Läs mer: Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

Arbetet med SHM: s beredningsgrupp fortsätter också under 2022. Dessutom har ”muutostuki” under slutet av året också skapat kontakter med SHM: s, THL: s och välfärdsområdenas kommunikatörer.

Organisationernas verksamhetsförutsättningar ännu på tapeten, tillsammans mot välfärdsområdesvalet

Ett av hösten stora teman har varit organisationernas verksamhetsförutsättningar. ”Muutostuki” har greppat ämnet bland annat i en enkät som berör kommunala understöd, i ett kunskapspaket om att trygga verksamhetsförutsättningarna i vårdreforms-Finland samt gått igenom verksamhetsförutsättningsfrågor med ansvariga på Kuntaliitto.

Läs mer: Vårdreformen orsakar osäkerhet kring organisationernas understöd i olika kommuner – ”Organisationerna når de mest sårbara”

Läs mer på finska: Sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tuettava järjestöjä sote-uudistuksen toteuduttua – katso malleja siihen, miten järjestöjä voidaan avustaa jatkossa

Läs mer på finska: Lukijan mielipide | Kuntien ei pidä nyt leikata sosiaali- ja terveysjärjestöiltä (Helsingin Sanomat 1.11.2021)

Organisationernas verksamhetsförutsättningar hålls på tapeten också under 2022. Detta kan vi förutspå utgående från den situationsutredning som ”muutostuki” gjorde i november-december. Det viktigaste resultatet i utredningen gäller kommunernas organisationsunderstöd. Utredningens respondenter förutspådde att frågan om understöden hålls på bordet också under den närmsta framtiden. Mer exakta resultat från utredningen utlovas i januari.

Förutom resultatet från utredningen har projektet inlett arbetet med välfärdsområdesvalet år 2022. Under valet är projektet med och arrangerar områdesvalspaneler i de flesta välfärdsområden. De blivande ledamöterna i välfärdsområdena beslutar om välfärdsområdenas strategier, i vilka det är viktigt att få med organisationernas verksamhet och tjänster. Det behövs fungerande strukturer för samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena och organisationernas verksamhetsförutsättningar måste tryggas. Dessa meddelanden lönar det sig för ”Järjestöjen sote-muutostuki” och hela social- och hälsovårdsorganisationsfältet att tillsammans föra framåt både under välfärdsområdesvalet och efteråt.