Skip to content

Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhetsförutsättningar, början av året tillsammans mot välfärdsområdesvalet

20.12.2021 9.05

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Organisationernas verksamhetsförutsättningar, välfärdsområdesvalet och samarbete med olika intressentgrupper. Dessa är de teman som har präglat slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

I november inledde projektet de regionala diskussionerna med beredningsorganen i välfärdsområdena. Målsättningen för den regionala turnén är att stärka organisationernas dialog mellan den nationella och regionala nivån. På grund av coronaläget har en del av diskussionerna flyttats, men förhoppningsvis kan dessa föras i början av 2022.

När verkställandet av social- och hälsovårdsreformen framskrider skapas också kunskapsbehov. I början av december höll projektet och SOSTE ett arbetsmöte för organisationernas verksamhetsledare, där man gav bland annat tips på hur man skapar kontakter i välfärdsområdena samt så fick vi höra en taltur om aktuellt från STEA.

Det täta samarbetet med THL och SHM fortsätter, kontakter med välfärdsområdenas kommunikatörer är under uppbyggnad

Samarbetet mellan ”Järjestöjen sote-muutostuki” och THL har blivit ännu mera tätt. Det viktigaste i samarbetet är att dela god praxis och kunskap om beredning.

På SHM: s regionala seminarium i november om organisationssamarbete hade koordineringen av ”muutostuki” en samlande roll för social- och hälsovårdsorganisationerna samt en taltur om vägkartan för organisationernas samarbete, där de viktigaste delarna för organisationernas påverkansarbete i vårdreformen lyfts fram.

Läs mer: Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

Arbetet med SHM: s beredningsgrupp fortsätter också under 2022. Dessutom har ”muutostuki” under slutet av året också skapat kontakter med SHM: s, THL: s och välfärdsområdenas kommunikatörer.

Organisationernas verksamhetsförutsättningar ännu på tapeten, tillsammans mot välfärdsområdesvalet

Ett av hösten stora teman har varit organisationernas verksamhetsförutsättningar. ”Muutostuki” har greppat ämnet bland annat i en enkät som berör kommunala understöd, i ett kunskapspaket om att trygga verksamhetsförutsättningarna i vårdreforms-Finland samt gått igenom verksamhetsförutsättningsfrågor med ansvariga på Kuntaliitto.

Läs mer: Vårdreformen orsakar osäkerhet kring organisationernas understöd i olika kommuner – ”Organisationerna når de mest sårbara”

Läs mer på finska: Sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tuettava järjestöjä sote-uudistuksen toteuduttua – katso malleja siihen, miten järjestöjä voidaan avustaa jatkossa

Läs mer på finska: Lukijan mielipide | Kuntien ei pidä nyt leikata sosiaali- ja terveysjärjestöiltä (Helsingin Sanomat 1.11.2021)

Organisationernas verksamhetsförutsättningar hålls på tapeten också under 2022. Detta kan vi förutspå utgående från den situationsutredning som ”muutostuki” gjorde i november-december. Det viktigaste resultatet i utredningen gäller kommunernas organisationsunderstöd. Utredningens respondenter förutspådde att frågan om understöden hålls på bordet också under den närmsta framtiden. Mer exakta resultat från utredningen utlovas i januari.

Förutom resultatet från utredningen har projektet inlett arbetet med välfärdsområdesvalet år 2022. Under valet är projektet med och arrangerar områdesvalspaneler i de flesta välfärdsområden. De blivande ledamöterna i välfärdsområdena beslutar om välfärdsområdenas strategier, i vilka det är viktigt att få med organisationernas verksamhet och tjänster. Det behövs fungerande strukturer för samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena och organisationernas verksamhetsförutsättningar måste tryggas. Dessa meddelanden lönar det sig för ”Järjestöjen sote-muutostuki” och hela social- och hälsovårdsorganisationsfältet att tillsammans föra framåt både under välfärdsområdesvalet och efteråt.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]