Hyvinvointitalouden rakenteiden alasajo ristiriidassa STM:n painopisteiden kanssa

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Hyvinvointitalouden rakenteiden alasajo ristiriidassa STM:n painopisteiden kanssa

SOSTEn on antanut kirjallisen lausunnon eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle liittyen Suomen ennakkovaikuttamiseen Euroopan terveysunionin tulevaisuudesta. SOSTE nostaa lausunnossaan esiin muun muassa hyvinvointitalouden. Hyvinvointitalousajattelun sisällyttäminen osaksi EU-tason päätöksentekoa ja komission ohjausjaksoa on elintärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Suomi on ollut aktiivinen hyvinvointitalouden edistämisessä Euroopan tasolla ja muun muassa Euroopan unionin neuvoston päätelmät hyväksyttiin Suomen johdolla vuonna 2019. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt hyvinvointivointitalouden yhdeksi EU-vaikuttamisen painopisteeksi. Tämä heikentää uskottavuutta ja on ristiriidassa sen kanssa, että samaan aikaan on lakkautettu kaikki hyvinvointitaloutta edistävät rakenteet kotimaassa.