Työnhakijan palveluprosessin muutokset pääosin oikeansuuntaisia

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Työnhakijan palveluprosessin muutokset pääosin oikeansuuntaisia

SOSTE lausui 1.2. Työ- ja elinkeinoministeriölle työnhakijan palveluprosessin muutoksia koskevasta esityksestä. SOSTE kannattaa pääosin muutoksia, mutta esittää myös kritiikkiä keskenään hieman ristiriitaisista muutoksista.

Nykyinen työnhakijan palveluprosessi, ns. pohjoismainen työvoimapalvelumalli, on kohdannut paljon kritiikkiä. Sitä pidetään monimutkaisena, kaavamaisena sekä joustamattomana. Se ei myöskään ole saavuttanut tavoitettaan tukea yksilöllistä työnhakua.

Hallitusohjelman mukaisesti asiantuntijan harkintavaltaa työnhakijan palveluprosessissa ollaan lisäämässä. Hallituksen esitys muuttaisi palveluprosessia siten, että työvoimaviranomainen voisi jättää työnhakukeskustelut ja täydentävät työnhakukeskustelut järjestämättä, mikäli työnhakijan työttömyys olisi päättymässä kolmen kuukauden kuluttua. SOSTE kannattaa tätä muutosta ja pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja oikeansuuntaisena.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että täydentävät työnhakukeskustelut tulisi järjestää nykyisen kolmen kuukauden aikajakson sijaan kahden viikon välein. SOSTE ei kannata tätä muutosta. Muutos on hallituksen esityksen tavoitteiden vastainen.  Asiantuntijan harkinnanvallan lisäämisen sijaan se jäykistää palveluprosessia entisestään.

Esitys on ensimmäinen askel kohti hallitusohjelman tavoitetta asiantuntijan harkintavallan lisäämisestä työnhakijan palveluprosessissa. Tässä vaiheessa tehdään ne muutokset, jotka eivät vaadi tietojärjestelmämuutoksia. Tasapäistävä palvelumalli ei nykyisessä muodossaan vastaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ja eniten tukea tarvitsevien työnhakijoiden tarpeisiin. SOSTE huomauttaa lausunnossaan, että vaikeasti työllistyvien työttömyyden taustalla on monenlaisia tekijöitä, joiden vuoksi työllisyyspalveluita tulee yhä kehittää vastaamaan aidosti työnhakijoiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin.

Lue lisää pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista.