Saavutetta­vuuslaki ja järjestöjen verkkopalvelut


Etusivu / Artikkelit / Saavutetta­vuuslaki ja järjestöjen verkkopalvelut

Digipalvelulain saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikkien viranomaisten ja lähes kaikkien sote-järjestöjen on tarjottava verkkosivuillaan ja mobiilisovelluksissa sellaista sisältöä, että kuka tahansa voi käyttää niitä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. STEA on käytännössä katsonut kaikkien avustamiensa järjestöjen täyttävän julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän, jos yli puolet niiden rahoituksesta koostuu julkisista tuista.

Mitä saavutettavuudesta edellytetään järjestöjen verkkopalveluissa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palvelujen esteettömyyttä​. Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten toiminnallisuudet ja sisällöt tulee tehdä sellaisiksi, että kaikki pystyvät niitä käyttämään mahdollisista aisti- tai toimintarajoitteista riippumatta​.

Laki vaatii, että palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset, että palvelun saavutettavuuden tila esitellään saavutettavuusselosteessa ja että palvelu sisältää sähköisen palautekanavan saavutettavuuspalautteelle.

Saavutettavuuden parantaminen on pitkäjänteistä digipalvelujen kehittämistä, uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä useiden toimijoiden kesken.

Tietoa ja ohjeita on tarjolla

Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka ylläpitämästä Saavutettavuusvaatimukset-sivustosta löydät paljon tietoa ja ohjeita saavutettavuuden kehittämiseen.

Myös lukuisat kaupalliset ja voittoa tavoittelelmattomat organisaatiot tarjoavat palveluita saavutettavuuden parantamiseen. Sote-järjestöille näistä tutuimpia lienevät Kehitysvammaliiton Papunet-hanke ja Näkövammaisten liiton Annanpura-yhtiö, joka tekee muun muassa auditointeja.

Lue lisää SOSTEn materiaaleista

Tarkistettu ja tarvittaessa päivitetty 14.9.2022