Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

Efterdyningarna av coronakrisen och av kriget i Ukraina kommer att ha en betydande inverkan på riksdagens och regeringens beslut under nästa valperiod. Den viktigaste hörnstenen i den inre säkerheten är samhällelig integritet, som bygger på erfarenheten av att vi alla sitter i samma båt. Social- och hälsovårdsorganisationerna har stöttat människor under och genom kriser. Även i framtiden måste vi hålla fast vid att organisationerna kan hjälpa människor. Förutom att försvara ett självständigt Finland måste kampen mot den sociala ojämlikheten och klimatkrisen fortsätta under nästa valperiod. Välfärdsekonomin säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar framtid för Finland och Europa.

Lisätietoja

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö