Sairastamisen hinta Suomessa huolestuttaa EU-tasolla


Etusivu / Uutiset / Sairastamisen hinta Suomessa huolestuttaa EU-tasolla

SOSTEn suositukset maksukattojen yhdistämisestä, maksuttomista lääkäripalveluista ja asiakasmaksujen kohtuullistamisesta saavat tukea EU:n maaraportista. Avaimet muutokseen ovat nyt käsittelyssä olevassa asiakasmaksulain uudistuksessa.

EU-raportti jakaa SOSTEn huolenaiheet

State of Health in the EU –maaraportin 2019 mukaan korkeat asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuuosuudet muodostavat esteitä terveyspalvelujen saatavuudelle Suomessa. OECD:n mukaan vuonna 2017 kotitalouksien osuus terveydenhuoltomenoista oli Suomessa reilu 20 prosenttia, kun EU:ssa osuus oli keskimäärin hiukan alle 16 prosenttia. Maksut nousivat 417 eurosta asukasta kohden 756 euroon vuodesta 2000.

Vuonna 2017 lähes 4 prosenttia suomalaisista ilmoitti, ettei heidän lääketieteelliseen hoidontarpeeseensa ollut vastattu, johtuen pitkistä odotusajoista sekä taloudellisista ja maantieteellisistä syistä. Koko EU:n alueella vastaava luku oli keskimäärin vain hieman yli 3 prosenttia. Pienituloisilla tyydyttämättömien hoidon tarpeista ilmoittaneiden osuus oli yli kaksi kertaa suurempi kuin suurituloisilla.

Asiakasmaksulain uudistuksella kohti yhdenvertaisempaa hoitoa ja palvelujen saatavuutta

Hallitusohjelmaan kirjattu ja jo aiemmin käsittelyssä ollut, mutta rauennut asiakasmaksulain uudistus edisti mm. palveluihin pääsyä maksuttomuutta laajentamalla. Suunnitelma oli vielä riittämätön korjaamaan tilannetta tasa-arvoiseksi. SOSTE on esittänyt lisäykseksi uuteen lakiin esimerkiksi palvelu-, matka- ja lääkemaksukattojen yhdistämistä ja terveyskeskuslääkärikäyntien säätämistä maksuttomiksi sekä maksujen kohtuullistamispykälän noudattamisen johdonmukaistamista.

“Jokaiselle ihmiselle tulee turvata hänen tarvitsemansa palvelut, hoito ja hoiva oikea-aikaisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja palvelumaksut eivät saa aiheuttaa kohtuutonta maksutaakkaa tai johtaa tarvittavan palvelun käyttämättä jättämiseen. Siihen voimme vaikuttaa mm. kohtuullisilla asiakas- ja palvelumaksuilla. Asiakasmaksulakiluonnos on lähdössä nyt lausunnoille. Uusi laki tarvitaan mahdollisimman pian!” painottaa SOSTEn erityisasiantuntija Tarja Pajunen.

 

Lisätietoja SOSTEn erityisasiantuntija Tarja Pajuselta.