SOSTE: Sähköisiä palveluita kehitettäessä on huomioitava eri ihmisryhmät – myös henkilökohtaisesti ja toisen ihmisen puolesta voitava asioida


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Sähköisiä palveluita kehitettäessä on huomioitava eri ihmisryhmät – myös henkilökohtaisesti ja toisen ihmisen puolesta voitava asioida

Eri ihmisryhmien mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluita on huomioitava mahdollisimman hyvin, kun palveluja kehitetään. Sähköisen asioinnin lisäksi myös henkilökohtaisen asioinnin pitää olla mahdollista ja toisen henkilön puolesta asiointia on kehitettävä, muistuttaa SOSTE lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyn uudistamista koskevasta lakiesityksestä.

”Esimerkiksi ikäihmiset ja vammaiset käyttävät paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja mutta kaikille sähköisten palvelujen käyttäminen ei ole mahdollista. Siksi tarvitaan suunnitelma, miten sähköisten palvelujen ulkopuolella olevat ihmiset huomioidaan palveluissa”, toteavat lausunnon laatineet SOSTEn erityisasiantuntijat Päivi Opari ja Kaarina Tamminiemi.

Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä on lausuntokierroksella 18.3.2022 asti. SOSTE jätti asiasta lausuntonsa viime viikolla. Esityksessä on kyse asiakastietojen hallinnan laajasta kokonaisuudistuksesta, jonka taustalla ovat muun muassa Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sähköisten palveluiden kehittymisen tuomat sääntelytarpeet.

Lue lisää: SOSTEn lausunto laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Terveystietoja saatava myös esimerkiksi postitse

SOSTE tuo lakiesitystä koskevassa lausunnossaan esiin, että ihmiset löytävät itseään koskevat potilas- ja asiakastiedot jatkossa yhä useammin Kanta-palvelun kautta. Siksi lain toimeenpanossa keskeistä on Kanta-palvelujen sujuvuuden kehittäminen.

Ihmisille tulee tulla tunne siitä, että he pystyvät löytämään itseään koskevat tiedot ja asiakirjat ja hallinnoimaan itse antamiaan suostumuksia. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että nekin, jotka eivät voi syystä tai toisesta käyttää Omakantaa, saavat heitä koskevat tiedot esimerkiksi postitse, SOSTE toteaa.

SOSTE muistuttaa lausunnossaan myös, että virheellisesti tai epäselvästi kirjattujen tietojen oikaisemiseen pitää olla selkeät toimintakäytännöt.

Lakiesitys on tärkeää saada eteenpäin aikataulussa

SOSTE pitää lakiesitystä ihmisten kannalta tärkeänä, sillä se selkeyttää ja parantaa ihmisten asemaa monilta osin. Laissa säädetään muun muassa hyvinvointialueille vastuu asiakirjojen säilyttämisestä tilanteessa, jossa yksityinen toimija lopettaa toimintansa. Tähän asti lakipohja on puuttunut kokonaan vastaavien tilanteiden osalta.

SOSTE toivoo, että laki saadaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023.

Eduskunta on kiirehtinyt lakipakettia, joten esteitä aikataulun mukaiselle käsittelylle ja hyväksymiselle ei pitäisi olla. Toisaalta laki käsitellään budjettilakina, ja sen toteutuminen riippuu saatavasta rahoituksesta.

Lisätietoja antavat SOSTEn erityisasiantuntijat Päivi Opari ja Kaarina Tamminiemi.