SOSTE: Sosiaali- ja terveydenhuollosta oltava saatavilla riittävästi tietoa – mahdollistaisi palveluntuottajien vertailun ja lisäisi luottamusta


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Sosiaali- ja terveydenhuollosta oltava saatavilla riittävästi tietoa – mahdollistaisi palveluntuottajien vertailun ja lisäisi luottamusta

Riittävä tiedonsaanti on keskeistä, jotta ihmisten on mahdollista esimerkiksi vertailla sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia keskenään. Tästä näkökulmasta hallituksen lakiesityksen ehdotus julkisesta tietopalvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa on hyvä asia, mutta ei sellaisenaan vielä riittävä. Näin toteaa SOSTE lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevasta lakiesityksestä.

Hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on lausuntokierroksella 25.3.2022 asti. SOSTE jätti asiasta lausuntonsa viime viikolla.

Lue lisää: SOSTEn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista

Avoimuuden ja luottamuksen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvästä julkisesta tietopalvelusta tulisi pystyä luovuttamaan ainakin tieto palvelujen tuottajiin kohdistuvista tarkastuksista ja mahdollisuuksien mukaan myös tieto viranomaisen antamasta hallinnollisesta ohjauksesta, SOSTE toteaa lausunnossaan.

Lakiesityksen tavoitteena parempi asiakas- ja potilasturvallisuus

Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on yhtenäistää ja keventää sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontakäytäntöjä, lisätä omavalvontaa, vahvistaa ennakkovalvontaa ja parantaa erilaisten riskien tunnistamista. Esityksen tavoitteena on, että ihmisten mahdollisuus saada yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluita maan eri alueilla paranee. Esityksellä tavoitellaan myös parempaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lakiehdotukseen sisältyy sekä palvelunjärjestäjän omavalvontaa ja valvontaa koskevat säännökset että yksityisiä- ja julkisia palveluntuottajia koskevat säännökset niiden toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kaikille palveluntuottajille edellytykset, joiden perusteella palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröitäisiin.

Omavalvonta ei voi kokonaan korvata viranomaisvalvontaa sosiaali- ja terveydenhuollossa

SOSTEn mielestä hallituksen lakiesitys selkeyttää ja yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa. Omavalvonta on yksi valvontakeino, mutta se ei voi korvata viranomaisen vastuulla olevaa valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valvontaan tulee myös osoittaa riittävät resurssit, SOSTE muistuttaa.

Lisätietoja antavat SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti sekä erityisasiantuntijat Miia Nahkuri, Kaarina Tamminiemi ja Emily Strohm.