SOSTEn vaikuttamiskärjet päivitetty


Etusivu / Uutiset / SOSTEn vaikuttamiskärjet päivitetty

SOSTEn vaikuttamiskärjet on päivitetty. Ne peilautuvat uuteen hallitusohjelmaan ja niissä esitetään politiikkasuosituksia ja toimenpide-esityksiä sote-järjestöille keskeisistä kysymyksistä. Teemoina ovat perusturva, sairastamisen hinta, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset sekä terveysperusteiset verot.

SOSTElle tärkeä tavoite on perusturvaetuuksien korottaminen ja joustava perusturva. Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat tällä hetkellä Suomessa suuria. Eriarvoisuuteen on tärkeää puuttua kaikin tavoin, muun muassa perusturvan tasoa korottamalla ja palveluita kehittämällä. Lue lisää: taataan oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille.

Sairastamisen hinnan kohtuullistamiseksi esitämme terveyskeskusmaksujen poistoa sekä maksukattojen yhdistämistä palvelu-, matka- ja lääkemaksuissa. Asiakasmaksulain uudistamisen yhteydessä näissä asioissa on saatava merkittäviä edistysaskelia. Lue lisää: sairastamisen kustannukset eivät saa olla hoidon ja hoivan este.

SOSTE korostaa yhdenvertaisten, laadukkaiden ja asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista koko maassa. Tämä edellyttää sote-uudistuksen saamista maaliin tällä hallituskaudella. Uudistuksen keskiössä on oltava perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vahvistaminen. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava muuttuvassa toimintaympäristössä. Lue lisää: turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa.

Työllistymisen edistämiseksi SOSTE esittää, että työvoimapalveluita ja palkkatukea on kehitettävä huomioimaan nykyistä paremmin yksilölliset tarpeet. Järjestöjen roolia työllistäjinä ja työllistymisen tukijoina on vahvistettava. Osatyökykyisten, vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistymistä edistäviä toimia on edelleen määrätietoisesti jatkettava. Lue lisää: rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen.

Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta. SOSTEn mielestä tupakan ja alkoholin verotuksen kiristämistä on jatkettava ja otettava käyttöön limuviinojen haittavero. SOSTEn keskeinen esitys on, että hallituskauden aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön kansanterveysperusteinen sokeri-, suola- ja rasvavero. Laaja-alainen vero muuttaisi parhaassa tapauksessa sekä kuluttajien että tuottajien käyttäytymistä ja tekisi saatavilla olevista elintarvikkeista terveellisimpiä. Lue lisää: tuetaan kansalaisjärjestöjen elinvoimaa uudistamalla avustusjärjestelmä ja keventämällä tarpeetonta sääntelyä.

Sote-järjestöjen kattojärjestönä SOSTE ajaa kansalaisjärjestöjen asemaa ja niiden tekemän tärkeän työn turvaamista Suomessa. Vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, yhteiskuntarauhan ja kestävyyden sekä yhteiskunnassa syntyvän sosiaalisen pääoman edellytys. Järjestöjen roolia ja autonomiaa voi tukea eri tavoin, kuten avustuksin. Avustusjärjestelmä kuitenkin kaipaa uudistamista ja tarpeetonta toiminnan säätelyä on kevennettävä. Lue lisää: edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla.