En milstolpe i mars för ”Järjestöjen sote-muutostuki”: välfärds­områdes­fullmäktige inleder sin verksamhet och ”muutostuki” fyller ett år

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / En milstolpe i mars för ”Järjestöjen sote-muutostuki”: välfärds­områdes­fullmäktige inleder sin verksamhet och ”muutostuki” fyller ett år

”Järjestöjen sote-muutostuki”:s verksamhet inleddes på allvar i mars förra året. Det har varit ett arbetsdrygt år. I början organiserade projektet sig och gjorde sin verksamhet känd och då vårdreformens lagpaket godkändes på sommaren flyttades verksamhetens tyngdpunkt ut till regionerna.

Historiens första välfärdsområdesfullmäktige inledde sin verksamhet tisdagen den 1 mars. ”Muutostuki” har förberett ett introduktionsmaterial till de nya fullmäktigeledamöterna som beskriver organisationernas betydelse och mångsidighet.

Läs mer på finska: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen terveiset uusille aluevaltuutetuille: järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön

”Muutostuki” verkar inom nationella och regionala kontaktytor

”Järjestöjen sote-muutostuki” har under början av året fortsatt sitt påverkansarbete både nationellt och regionalt. En för organisationerna viktig påverkansplats är beredningen av kontaktytor, i vilken projektet har deltagit både via social-och hälsovårdsministeriet (SHM) och via regionalt arbete i flera välfärdsområden.

Projektet är också med på seminariet ”Järjestöt sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimien uudistuksessa”, som ordnas av SHM:s beredningsgrupp för kontaktytor. Seminariet ordnas tisdagen den 22 mars och kan följas via nätet. Mer information om seminariet hittas på sidan soteuudistus.fi på finska.

”Järjestöjen sote-muutostuki”: s och SOSTE: s representanter har besökt så gott som alla välfärdsområden och fört småskaliga regiondiskussioner tillsammans med representanter för välfärdsområdet. Diskussionerna har ökat den nationella och regionala dialogen och kunskapen om välfärdsområdesberedningens framskridande.

En påverkansspets på väg mot välfärdsområdenas strategier och servicestigar

En viktig påverkansmöjlighet under våren är välfärdsområdenas strategier. Organisationernas verksamhet bör fås med som en del av väl välfärdsområdenas strategier och organisationernas verksamhetsförutsättningar måste tryggas också i fortsättningen. Det bör finnas fungerande strukturer för samarbete mellan organisationerna och välfärdsområdena.

Läs mer på finska: Järjestöt: Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista

Som stöd för sin strategipåverkan samlade SOSTE i februari, via en brainstorming som hölls online, in organisationernas syn på samarbete mellan organisationer och välfärdsområden. Via brainstormingen får ”muutostuki” material till utlåtandeförslag om både välfärdsområdesstrategierna och social- och hälsovårdens servicestrategier.

Läs mer: Organisationerna med i välfärdsområdenas strategier – kom med och berätta hur organisationerna borde beaktas i välfärdsområdenas planer

Ett viktigt framtida påverkanstema, utöver strategierna, är organisationernas delaktighet i välfärdsområdenas servicestigar. Här har ”muutostuki” till sin hjälp ett tätt samarbete med tjänstemän inom Institutet för hälsa och välfärd THL: s utvecklingsprojekt. Med hjälp av organisationernas verksamhet och kunskap kan tjänsterna bli ännu mer människoorienterade.