Kehysriihi: Sairastuneiden maksutaakka kasvaa

Rintakuvassa hymyilee Anne Perälahti, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Kehysriihi: Sairastuneiden maksutaakka kasvaa

Kehysriihen päätökset olivat monille pienituloisille ja palveluja tarvitseville kylmäävää luettavaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaa leikataan, hoitotakuun tiukennuksista luovutaan ja sairaala- ja päivystysverkkoa karsitaan. Samanaikaisesti sosiaaliturvaa heikennetään ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja lääkkeiden omavastuuosuuksia korotetaan.

Leikkaukset osuvat kipeimmin niihin ihmisiin, joiden elämäntilanne on jo lähtökohtaisesti vaikea ja jotka tarvitsevat paljon apua ja tukea arjessa pärjäämisessä.

Korotukset kohdistuvat pienituloisiin ja sairastaviin

Suomessa asiakasmaksuja maksavat eniten pienituloiset ja paljon sairastavat. Tämä helposti unohtuu, kun mietitään keinoja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Suomessa maksetaan jo tällä hetkellä lääkkeistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa. Korotusten myötä etäännymme entisestäänkin muista länsimaista.

Vuodenvaihteessa asiakasmaksuja korotettiin peräti 10 prosenttia kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Kevään 2024 kehysriihessä päätettiin, että asiakasmaksuja korotetaan erikoissairaanhoidon maksuihin painottaen. Asiakasmaksut sidotaan hyvinvointialueindeksiin ja maksujen indeksitarkastus tehdään jatkossa vuosittain. Hallitusohjelmassa asiakasmaksujen korotuksilla tavoiteltiin 50 miljoonan euron tuottoja, mutta kehysriihessä määrä peräti tuplaantui.

Hallitus laittoi esitykseensä ponnen, jossa kannustetaan hyvinvointialueita vapauttamaan pienituloisimmat asiakasmaksuista. Ponsi on sinänsä merkityksetön, koska jo tällä hetkellä asiakasmaksulaissa hyvinvointialueilla on mahdollisuus alentaa tasasuuruisia terveydenhuollon asiakasmaksuja, mutta valitettavasti se on käytössä vain parilla hyvinvointialueella.

Asiakasmaksujen korottaminen oikeudenmukaisella tavalla on lähes mahdotonta toteuttaa. Korotukset johtavat vääjäämättä siihen, että maksut estävät palvelujen saamisen. Jo tällä hetkellä 34 prosenttia terveyspalvelujen käyttäjistä ja 47 prosenttia sosiaalipalvelujen käyttäjistä kertoo korkeiden maksujen estävän palvelun ja hoidon saantia.

Lääkkeiden hinta nousee, lääkekaton jakaminen osiin valonpilkahduksena

Myös lääkkeiden hinta nousee. Kehysriihessä päätettiin, että lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksen kalenterivuotuinen alkuomavastuuosuus korotetaan 50 eurosta 70 euroon ja omavastuun määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin.

Synkän leikkauslistan keskellä oli yksi pieni valonpilkahdus: lääkekorvausten vuosiomavastuun osituksen valmistelu käynnistyy viimeinkin. Tämä helpottaa paljon lääkkeitä käyttävien maksutaakkaa, kun lääkekatto jaetaan osiin neljännesvuosittaisella tai muulla tavalla jaksotetulla vuosiomavastuulla.