Laurean ProjektiTorilla tavoittaa opiskelijan


Etusivu / Blogi / Laurean ProjektiTorilla tavoittaa opiskelijan

Mistä löytäisin opiskelijan järjestöni tarjoamiin työtehtäviin? Jos olet miettinyt vastausta tähän kysymykseen, voi osallistuminen Laurea-ammattikorkeakoulun ProjektiTorille olla yksi ratkaisu.

ProjektiTori on opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka, joka järjestetään useasti vuodessa esimerkiksi Laurea Tikkurilan kampuksella. ProjektiTorilla järjestöt voivat esitellä Laurean opiskelijoille projekteja, vapaaehtoistyöpaikkoja, opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

ProjektiTori kohtaamispaikkana

SOSTElla oli oma esittelypiste viimeksi järjestetyllä ProjektiTorilla, jossa olimme harjoitteluparini kanssa edustamassa SOSTEa. Kohtasimme innokkaita opiskelijoita, jotka toivoivat löytävänsä  työtehtäviä, projekteja tai opinnäytetyön aiheita. Järjestökenttä herätti kiinnostusta, vaikka oli monelle opiskelijalle epäselvä. Innostusta löytyi myös muilta kuin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta, etenkin tietojenkäsittelyn opiskelijoilta. Tästä heräsi kysymys: Löytyisikö myös muille kuin sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille työmahdollisuuksia sote-järjestöistä? Esimerkiksi tietojenkäsittelyn opiskelijan kanssa voisi tehdä yhteistyötä, jos järjestösi kaipaa vaikka www-sivujenne päivitystä.

ProjektiTorille osallistuminen

ProjektiTori on parin tunnin mittainen vapaamuotoinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen työelämän edustajat ja opiskelijat. Tapahtuman aikana opiskelijat kiertävät työelämän edustajien esittelypisteillä. Tapahtuma on suunnattu Laurean kaikille opiskelijoille, joten avoimia tehtäviä ja toimeksiantoja voi miettiä useallekin alalle!

ProjektiTori mahdollistaa rennon ja vuorovaikutuksellisen kohtaamisen opiskelijoiden kanssa. Se on mainio mahdollisuus tuoda järjestösi toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia esille.

Seuraavien ProjektiTorien ajakohdat

Seuraava ProjektiTori järjestetään Laurea Tikkurilassa 25.11.19 kello 11–13.

Ensi vuoden alkupuolen ProjektiTorit

Tapahtumiin tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin Anniina Honkoselle osoitteella anniina.honkonen(at)laurea.fi. Hän antaa myös lisätietoa ProjektiTorista.

Työharjoitteluni SOSTEssa

Työharjoitteluni aikana SOSTEssa olen päässyt kehittämään SOSTEn jäsenjärjestöjen ja Laurean opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

Harjoitteluni on osa vuoden 2019 alussa alkanutta SOSTEn ja Laurean välistä yhteistyöprojektia JärjesTöihin. Yhteistyöprojekti aloitettiin, koska järjestökenttä tarvitsee työntekijöitä ja vapaaehtoisia, ja vastaavasti myös opiskelijat ovat vailla erilaisia työtehtäviä ja yhteistyömahdollisuuksia. Ongelma on, etteivät nämä tahot kohtaa, tai kohtaaminen on haastavaa. ProjektiTorille osallistuminen on ollut keino lisätä opiskelijoiden tietoisuutta SOSTEsta ja sen jäsenjärjestöistä.


Elli Keinänen

sosionomiopiskelija
Laurea Tikkurila

JK  Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä ja harjottelusta antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.


Lue myös nämä oppilaitosyhteistyöhön liittyvät blogit ja uutiset

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogeja. Muista seurata somekanavissa tunnisteella #JärjesTöihin

Jasmine LehtorantaOpiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin

Riikka PaloJärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa

Riikka Palo: Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

Riitta KittiläSOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä