Skip to content

Laurean ProjektiTorilla tavoittaa opiskelijan

17.10.2019 11.00

Järjestöille
JärjestöhommissaJärjesTöihinOppilaitosyhteistyöJärjestöille

Mistä löytäisin opiskelijan järjestöni tarjoamiin työtehtäviin? Jos olet miettinyt vastausta tähän kysymykseen, voi osallistuminen Laurea-ammattikorkeakoulun ProjektiTorille olla yksi ratkaisu.

ProjektiTori on opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka, joka järjestetään useasti vuodessa esimerkiksi Laurea Tikkurilan kampuksella. ProjektiTorilla järjestöt voivat esitellä Laurean opiskelijoille projekteja, vapaaehtoistyöpaikkoja, opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

ProjektiTori kohtaamispaikkana

SOSTElla oli oma esittelypiste viimeksi järjestetyllä ProjektiTorilla, jossa olimme harjoitteluparini kanssa edustamassa SOSTEa. Kohtasimme innokkaita opiskelijoita, jotka toivoivat löytävänsä  työtehtäviä, projekteja tai opinnäytetyön aiheita. Järjestökenttä herätti kiinnostusta, vaikka oli monelle opiskelijalle epäselvä. Innostusta löytyi myös muilta kuin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta, etenkin tietojenkäsittelyn opiskelijoilta. Tästä heräsi kysymys: Löytyisikö myös muille kuin sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille työmahdollisuuksia sote-järjestöistä? Esimerkiksi tietojenkäsittelyn opiskelijan kanssa voisi tehdä yhteistyötä, jos järjestösi kaipaa vaikka www-sivujenne päivitystä.

ProjektiTorille osallistuminen

ProjektiTori on parin tunnin mittainen vapaamuotoinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen työelämän edustajat ja opiskelijat. Tapahtuman aikana opiskelijat kiertävät työelämän edustajien esittelypisteillä. Tapahtuma on suunnattu Laurean kaikille opiskelijoille, joten avoimia tehtäviä ja toimeksiantoja voi miettiä useallekin alalle!

ProjektiTori mahdollistaa rennon ja vuorovaikutuksellisen kohtaamisen opiskelijoiden kanssa. Se on mainio mahdollisuus tuoda järjestösi toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia esille.

Seuraavien ProjektiTorien ajakohdat

Seuraava ProjektiTori järjestetään Laurea Tikkurilassa 25.11.19 kello 11–13.

Ensi vuoden alkupuolen ProjektiTorit

  • 17.1.2020 klo 10:30–12:30
  • 13.3.2020 klo 10:30–12:30
  • 8.5.2020 klo 10:30–12:30

Tapahtumiin tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin Anniina Honkoselle osoitteella anniina.honkonen(at)laurea.fi. Hän antaa myös lisätietoa ProjektiTorista.

Työharjoitteluni SOSTEssa

Työharjoitteluni aikana SOSTEssa olen päässyt kehittämään SOSTEn jäsenjärjestöjen ja Laurean opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

Harjoitteluni on osa vuoden 2019 alussa alkanutta SOSTEn ja Laurean välistä yhteistyöprojektia JärjesTöihin. Yhteistyöprojekti aloitettiin, koska järjestökenttä tarvitsee työntekijöitä ja vapaaehtoisia, ja vastaavasti myös opiskelijat ovat vailla erilaisia työtehtäviä ja yhteistyömahdollisuuksia. Ongelma on, etteivät nämä tahot kohtaa, tai kohtaaminen on haastavaa. ProjektiTorille osallistuminen on ollut keino lisätä opiskelijoiden tietoisuutta SOSTEsta ja sen jäsenjärjestöistä.

Rintakuva Elli Keinäsestä

 


Elli Keinänen

sosionomiopiskelija
Laurea Tikkurila

 

 

 

JK  Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä ja harjottelusta antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.


Lue myös nämä oppilaitosyhteistyöhön liittyvät blogit ja uutiset

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogeja. Muista seurata somekanavissa tunnisteella #JärjesTöihin

Jasmine LehtorantaOpiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin

Riikka PaloJärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa

Riikka Palo: Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

Riitta KittiläSOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

10.11.2020 10:00

Mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla?

Sote-järjestöt Tietosuojasta ja tietoturvasta puhuttaessa nämä käsitteet menevät usein sekaisin keskenään, samoin kuin näiden käsitteiden sisältämät asiat. Käsitteiden sekoittuminen puhekielessä ei ole vaarallista, mutta helpottaa keskustelua ja omaa ymmärrystä, kun hahmottaa, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Tietosuojan tavoite on rekisteröidyn eli yksittäisen henkilön, jonka tietoja käsitellään, luottamuksen ja oikeuksien – kuten yksityisyyden – turvaaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturvan […]

Blogi

14.10.2020 10:15

Strategisen johtamisen avulla järjestö luo haluttua tulevaisuutta

Järjestöille Sopiiko strategia järjestöihin? Kannattaako liike-elämän käsitteitä ylipäänsä tuoda järjestötoimintaan? Eikö samalla kadoteta jotain olennaista järjestötoiminnan luonteesta? Strategiaa voidaan määritellä monella tavalla. Sitä voidaan kutsua pitkäjänteiseksi tavaksi saavuttaa asetetut päämäärät tai vaikkapa toiminnan juoneksi ja punaiseksi langaksi. Johtamisteoreetikko Peter F. Drucker on todennut, että jos strategia johonkin sopii, niin voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Hän kutsuu strategiaa puskutraktoriksi, […]

Blogi

13.10.2020 10:15

Työntekoa monitoimi-, etä- ja rajatiloissa

Järjestöille Vain vähän aikaa sitten Suomessa innostuttiin monitilatoimistoista. Niihin rakennettiin intensiivisen yksilötyön, yhteistyön, pistäytymisen ja erilaisen tekemisen vyöhykeitä. Niissä on puhelintiloja, ryhmätiloja ja työpisteitä. Ne olivat trendikäs vaihtoehto vanhakantaiselle toimistolle. Nyt ne ovat tyhjinä, kun töitä tehdään kotona. Etätyöaika muuttaa meitä Kotona on tavoitteita priorisoitava ja pilkottava osiksi. Merkitykselliset, tärkeät ja kiireelliset työt pitää erottaa ja […]