Ennakointi- ja strategiatyö -kokonaisuudesta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan.

Järjestöjen elinvoimaisuuden keskeisiä rakennusaineita ovat järjestöjen kyky ennakoida ja valmiudet tehdä nykyhetkessä ratkaisuja, jotka luovat pohjaa tulevaisuudelle. Järjestöennakoinnin tulisi rakentua osaksi työkulttuuria, jolloin ennakoiva työote ja tulevaisuutta koskeva dialogi ovat järjestöjen arkipäivää.

Ennakointitoiminta ilmenee parhaimmillaan järjestöissä monella eri tavalla

  1. Se on nykyhetken toimintaympäristön seurantaa ja havainnointia siten, että osaamme niin hyvin kuin mahdollista, varautua tulevaan kaikessa nykyhetken epävarmuudessa.  
  2. Se on myös sitä, että osaamme hyödyntää tarkoituksenmukaisia ennakointimenetelmiä ja laajentaa ymmärrystämme tulevaisuudesta ja navigoida sitä kautta tulevaan.  
  3. Se on myös rohkeutta heittäytyä unelmoimaan ja visioimaan siitä, millaisessa tulevaisuudessa me järjestöinä haluaisimme olla ja edistää visiota hyvästä elämästä kaikille ja miten sinne voisimme päästä.  

Yhteyshenkilösi

SOSTEn tukipalveluita

Ajankohtaista järjestöistä

Näytä enemmän >