Vaikuttavuus järjestöissä teemasivulta löydät tietoa sekä käytännön ohjeita ja vinkkejä, jotka avaavat ikkunaa vaikuttavuuden moniulotteisuuteen.

Järjestöjen vaikuttavuus näyttäytyy erilaisina vaiheina ja tarpeina. Tarvitaan selkeää ymmärrystä kohderyhmän ja ympäröivän maailman tilanteesta. Lisäksi tarvitaan kykyä asettaa kirkkaita tavoitteita ja luoda toimintaa, jolla tavoitteet saavutetaan. Lopulta on kyettävä osoittamaan, että toiminnan avulla on päästy tavoitteeseen.

Vaikuttavuuden arviointi tekee näkyväksi, millaista hyötyä toiminnalla saadaan aikaan. Kun aikaansaatu muutos kyetään osoittamaan, voidaan osoittaa vastuullisuus varojen käytön suhteen ja perustella rahoituksen saamista. Yleisemmällä tasolla oman arvon osoittaminen ja kiinnostuksen herättämisen mahdollisuus vahvistuu. Kun on selvää, mitä voidaan saada aikaan, kumppanuuksien synnyttäminen on helpompaa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa mukana oleminen mahdollistuu. Vaikuttavuuden arvioinnilla saatava tieto toimii myös kehittämisen ja päätöksenteon välineenä ja auttaa suuntaaman tulevaan.

Tavoite, toiminta ja tulokset

Arvioinnin tasot

Yhteyshenkilösi

SOSTEn tukipalveluita

Ajankohtaista järjestöistä

Näytä enemmän >

Etsitkö jotain muuta?

Valitse aihetunniste alta, ja listaamme sisällöt joista olet kiinnostunut.

Eduskunta EU Hyvinvointialue Järjestöbarometri OnneksiOnJoku Perusoikeudet Sosiaalibarometri SOSTEtalk! Sote-uudistus