Työkanavan lopettaminen etenee

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Työkanavan lopettaminen etenee

SOSTE lausui työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta. SOSTE ei näe estettä esityksen eteenpäin viemiseksi.

Työkanava Oy:n heikkoudet olivat nähtävissä jo valmistelun aikana

Työkanava Oy:n lakkauttaminen on odotettu päätös, sillä yhtiö on jäänyt kauaksi sille asetetuista työllistämistavoitteista ja se on osoittautunut kustannus-hyötysuhteeltaan järjettömän kalliiksi ratkaisuksi. SOSTE toi oman epäilevän ja kriittisen kannan Työkanavan perustamiseen ministeriölle ja eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnalle antamissaan lausunnoissa, sekä jo selvitysmies Mäkisen raportin valmistuttua 2021. Marinin hallituksen tuodessa Suomeen Ruotsin Samhallin kaltainen toimintamalli haluttiin edetä mahdollisimman nopeasti, eikä kriittisiä näkökulmia huomioitu, vaikka jo valmistelun yhteydessä oli nähtävissä toteutuvan mallin heikkoudet ja epärealistiset odotukset. Lähtöajatus oli kaunis ja sinällään kannatettava, mutta valmistelun aikana punainen lanka katosi.

Olisiko käytetty raha kannattanut sijoittaa järjestöjen toimintaan?

Järjestöt ovat perinteisesti työllistäneet ja tukeneet kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joilla on osaamiseen liittyviä vajeita, terveydellisiä haasteita sekä työmarkkinoilla toimiseen liittyviä puutteita. Henkilöitä, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea ja valmennusta työllistymispolulla etenemiseen. Työkanavan perustamisen yhteydessä ei tehty ajantasaista toimintaympäristön kartoitusta. Työkanavan perustamisen sijaan vahvistamalla olemassa olevien järjestöjen ja muiden välityömarkkinatoimijoiden vaikuttavaa toimintaa, olisi päästy työllistämistavoitteisiin kustannustehokkaammin ja koko maan laajuisesti. Tätä mahdollista vaihtoehtoista toteutustapaa toimme esiin valmistelun yhteydessä.

Osatyökykyisten työllistymiseen on satsattava myös jatkossa

Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ja niihin on satsattava myös jatkossa. Työkanava Oy oli vain yksi keino muiden joukossa.

SOSTE huomautti lausunnossaan myös, että tähän järjestöjen mahdollisuuksiin toimia osatyökykyisten työllistäjinä ja työllistymisen edistäjinä kohdistuu tällä hetkellä useita uhkatekijöitä. Valtionavustusten ja kuntien sekä hyvinvointialueiden järjestöavustusten leikkausten lisäksi palkkatukea ollaan useilla alueilla suuntamassa ainoastaan yrityksille. Jotta mahdollisimman monelle osatyökyisille avautuu mahdollisuus päästä kiinni työhön, tulee kaikki toimijat pitää mukana.