Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille


Etusivu / Artikkelit / Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille

Järjestöjen sote-muutostuki tekee materiaaleja tukeakseen järjestöjä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanossa. Lisäksi tuotamme ja tarjoamme tietoa sosiaali- ja terveysjärjestökentästä niin järjestöjen, julkisen sektorin toimijoiden kuin päättäjienkin käyttöön.

Pääset materiaaleihimme alta löytyvien linkkien kautta. Suurin osa materiaaleista sijaitsee Innokylä-verkkopalvelussa osana Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuutta.

Tukimateriaaleja järjestöille sote-toimeenpanoon

Järjestöjä koskevaa tilannetietoa Suomen 21 hyvinvointialueelta ja Helsingistä on koottu Järjestöt hyvinvointialueilla 10/2022: Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista -diasarjaan. Diasarjan tiedot ovat peräisin lokakuulta 2022. Diasarjan aiemmat versiot kuvaavat tilannetta pääosin syyskuussa 2022 ja kesäkuussa 2022.

Sote-uudistuksen toimeenpanon aikajana kokoaa järjestöjen kannalta tärkeimmät vaikuttamisen paikat aikajanalle.

Järjestöille suunnatun aivoriihen aineistoon perustuva koostekuva tiivistää järjestöjen merkityksen ja näyttää, miten hyvinvointialueet saavat järjestöjen osaamisen käyttöönsä ja miten järjestöt pidetään elinvoimaisina. Koosteen tuella järjestöt voivat alkaa pohtia yhdessä hyvinvointialueensa muiden järjestöjen kanssa, miten ne voisivat kiinnittää toimintaansa hyvinvointialueen strategiaan.

Järjestöjen yhteistyön tiekartta kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä, ja se päivittyy sote-toimeenpanon edetessä.

Tietoa sote-uudistuksen toimeenpanosta ja hyvinvointialueiden valmistelusta löytyy julkisten toimijoiden verkkosivuilta. Löydät listan verkkosivuista hyvinvointialueittain alla olevasta pdf-tiedostosta.

Kaksikielisten hyvinvointialueiden valmistelun tukiaineisto sopii myös järjestöjen hyödynnettäväksi. Vård på svenska -työryhmän julkaiseman materiaalin ideana on tarjota työkaluja ruotsinkielisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluun kaksikielisillä hyvinvointialueilla.

Materiaaleja järjestöille, päättäjille ja julkisen sektorin toimijoille

Materiaaleja Järjestöjen sote-muutostuesta

Tästä Järjestöjen sote-muutostuen pääsivulle.